Arvon jäsenistö,

tervetuloa Prosessiteekkarit ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen tiistaina 30.3.2021 klo 18.00 alkaen. Kokouspaikkana toimii osoite Servinkuja 1 A 4, mutta osallistuminen kokoukseen on mahdollista vain etäyhteyksin. Kokouksessa käytetään mahdollisen äänestystilanteen sattuessa äänestysmuotona etä-äänestystä, jonka vuoksi vaadimme jokaista kokoukseen osallistuvaa ennakkoilmoittautumaan kokoukseen osoitteessa: http://www.prosessiteekkarit.fi/ilmo/event/81. Ilmoittautuminen sulkeutuu 29.3. klo 12.00. Kokoukseen ei voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista.

Lähetämme ennakkoon ilmoittautuneille kokouslinkin kokouspäivälle, ja jaamme äänioikeutetuille linkin äänestysalustalle kokouksen aikana. Lähetämme samalla lisätietoja ja tarkempia ohjeita kokouksessa äänestämisestä. Prosessiteekkareiden hallitus on päättänyt, että kokouksen osallistujilta vaaditaan ennakkoilmoittautuminen vedoten lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677).

Kokouksessa tullaan käsittelemään muun muassa viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tarkentava toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle. Kokous pyritään aloittamaan hyvissä ajoin, joten liitythän kokoukseen ajoissa!

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Menettelytavat
 6. Ilmoitusasiat
 7. Hallituksen tilannekatsaus
 8. Vuoden 2020 toimintakertomuksen esittely
 9. Vuoden 2020 tilinpäätöksen esittely
 10. Toiminnantarkastajien lausunto
 11. Tilinpäätöksen hyväksyminen
 12. Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille
 13. Tarkentavan toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021
 14. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021
 15. Muut esille tulevat asiat
 16. Kokouksen päättäminen

Ystävällisin terveisin,

Oona Hanska
Puheenjohtaja 2021 | Prosessiteekkarit ry

+358 504074822 | puheenjohtaja@prosessiteekkarit.fi
Kemian tekniikan korkeakoulu | Aalto-yliopisto