Tehtävät

Hallitus

Prosessiteekkareiden hallitus suunnittelee ja hoitaa suurimman osan operatiivisesta toiminnasta yhdistyksen toiminnan taustalla. Prosessiteekkareiden hallitukseen kuuluu 11 jäsentä, jotka työskentelevät hallituksen lisäksi läheisesti johtamiensa toimikuntien kanssa. Omien hallitustehtäviensä lisäksi hallituksen jäsenten tehtävinä ja vastuina ovat muun muassa:

 • osallistuminen Prosessiteekkareiden hallituksen viikoittaisiin kokouksiin
 • osallistuminen yhdistyksen kokouksiin
 • työskentely tapahtumissa, joissa hallitus on edustamassa yhdistystä
 • työskentely muissa tapahtumissa, joita hallitus järjestää jäsenistölle
 • yhdistyksen edustaminen AYY:n alaisissa kokoavissa toimikunnissa

Puheenjohtaja

 • Seuraa, ohjaa ja kehittää yhdistyksen, hallituksen sekä toimihenkilöiden toimintaa.
 • Toimii puheenjohtajana yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa.
 • Toimii yhdessä opintovastaavan kanssa linkkinä yhdistyksen ja korkeakoulun välillä.
 • Ylläpitää suhteita yhdessä sisä- ja ulkovastaavan kanssa AYY:n muihin erityisasemayhdistyksiin sekä muihin Suomen korkeakoulujen ainejärjestöihin.
 • Edustaa yhdistystä AYY:n Neuvostossa.

Sisä- ja ulkovastaava

 • Johtaa hoitotoimikuntaa, jonka vastuualueisiin kuuluu muun muassa alumnitoiminta, arkistointi, LANit, liikunta- ja kulttuuritoiminta sekä yhdistystilan ylläpito.
 • Pitää yhteyttä muissa yliopistossa toimiviin sisarkiltoihin.
 • Edustaa yhdistystä AYY:n Teekkarikulttuuritoimikunnassa (TKTMK).

Tiedottaja-sihteeri

 • Toimii sihteerinä hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, ja lisää hyväksytyt pöytäkirjat yhdistyksen sivuille sekä arkistoi ne.
 • Laatii ja lähettää jäsenistölle yhdistyksen viikkotiedotteen sähköpostitse.
 • Pitää yhdistyksen sähköpostilistat ajan tasalla ja huolehtii niiden asetuksista.
 • Ylläpitää ja kehittää yhdistyksen somekanavia (Instagram, Facebook, Telegram, TikTok).
 • Johtaa tiedotustoimikuntaa, jonka vastuualueisiin kuuluu yhdistyksen lehti ProTeesi, valokuvat, yhdistyksen taiteellinen ilme, yhdistyksen nettisivut ja englanninkieliset käännökset.
 • Edustaa yhdistystä AYY:n Viestintätoimikunnassa (VTMK).

Rahastonhoitaja

 • Huolehtii yhdistyksen kirjanpidosta sekä tekee tilinpäätöksen.
 • Esittelee ja hyväksyttää yhdistykselle tulevat laskut hallituksen kokouksissa.
 • Ylläpitää yhdistyksen jäsenluetteloa.
 • Johtaa taloustoimikuntaa, jonka alle kuuluu laitevastaava, yhdistystuotevastaavat sekä taloustoimikunnan jäsenet.
 • Edustaa yhdistystä AYY:n Rahastonhoitajien toimikunnassa.

Fuksipäälliköt

 • Vastaavat Prosessiteekkareiden uusien opiskelijoiden fuksikasvatuksesta eli tutustuttamisesta teekkarikulttuuriin, omaan yhdistykseen ja opiskelijaelämän aloittamiseen.
 • Fuksikasvatuksen piiriin kuuluvat sekä suomen- että englanninkielisen Chemical Engineering -kandilinjan fuksit.
 • Järjestävät fuksitapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
 • Tiedottavat fukseja kaikista heitä koskevista asioista.
 • Tekevät fuksioppaan sekä fuksipistekortin.
 • Organisoivat ISOtoimintaa yhdessä ISOvastaavan kanssa.
 • Toimivat hallituksen jäseninä virallisen hallitusvuotensa ajan ja ovat aktiivisesti läsnä sitä seuraavan kevään mahdolliseen Wappuun asti.
 • Edustavat yhdistystä AYY:n Fuksitoimikunnassa (FTMK).

Kansainvälisyys- ja maisterivastaava

 • Vastaa Aaltoon saapuvista kemiaa opiskelevista vaihto- ja maisteriopiskelijoista yhdessä CHEMin kiltojen KV-ja maisterivastaavien kanssa.
 • Järjestää tapahtumia ympäri vuoden vaihto- ja maisteriopiskelijoille ja tutustuttaa heidät samalla teekkarikulttuuriin.
 • Valvoo ja opastaa kaikkia, jotka kuuluvat kv-toiminnan piiriin ja haluavat saada teekkarilakin pistekortin avulla.
 • Toimii hallituksen jäsenenä virallisen hallitusvuotensa ajan ja on aktiivisesti läsnä sitä seuraavan kevään mahdolliseen Wappuun asti.
 • Edistää kansainvälisyyttä Prosessiteekkareiden toiminnassa ja auttaa kaikkia pääsemään mukaan yhdistyksen toimintaan äidinkielestä huolimatta.
 • Edustaa yhdistystä AYY:n Kansainvälisyystoimikunnassa (KvTMK).

Isäntä & Emäntä

 • Hoitavat yhdistyksen tapahtumien suunnittelun ja käytännön järjestelyt.
 • Suunnitteluun kuuluu tilojen varaaminen, tapahtumien markkinointi, ruokamäärien laskeminen ja kaikki, mitä voi tehdä ennen tapahtumapäivää.
 • Käytännön järjestelyihin kuuluu tukussa ja kaupoissa asiointia, koristelua, tavaroiden roudaamista, ruoanlaittoa sekä tapahtumapaikan loppusiivous.
 • Johtavat tapahtumatoimikuntaa, joka on yhdistyksen suurin toimikunta, johon kuuluu paljon erilaisia toimihenkilövirkoja.
 • Ovat mukana järjestämässä yhdistyksen vuosijuhlaa Lämmönsiirtoa.
 • Edustavat yhdistystä AYY:n Isännistössä ja Emännistössä (IE).

Opintovastaava

 • Toimii korkeakoulun ja opiskelijoiden välisenä linkkinä.
 • Toimii jäsenistön edunvalvojana (esim. opinto- ja kurssipalaute) ja tiedottajana opintoasioissa.
 • Toimii hallopedina eli hallinnon opiskelijaedustajana Kemian tekniikan korkeakoulun eri toimielimissä.
 • Vastaa yhdistyksen abimarkkinoinnista yhdessä abivastaavien kanssa.
 • Vastaa uusien opiskelijoiden labratakkien ja -lasien tilaamisesta ja jakamisesta.
 • Edustaa yhdistystä AYY:n Opintoneuvostossa (OPN).

Yrityssuhdevastaava

 • Luo, ylläpitää ja kehittää yhdistyksen yrityssuhteita.
 • Hankkii yhdistykselle yhteistyökumppaneita.
 • Huolehtii haalareiden hankinnasta.
 • Järjestää kotimaan puolipitkän excursion Faasimuutoksen ja muita yritystapahtumia.
 • Edustaa yhdistystä AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK).

TOIMIHENKILÖT

Lähtökohtaisesti kaikki toimihenkilötehtävät sopivat fukseille, mutta osa tehtävistä vaatii aikaisempaa kokemusta tehtävään liittyen. Nämä tehtävät on merkitty tähdellä (*).

Hoitotoimikunta

Alumnivastaava *

 • Ylläpitää yhdistyksen alumnitoimintaa ja järjestää alumneille suunnattuja tapahtumia.

Arkistonhoitaja

 • Huolehtii yhdistyksen arkistoitavasta materiaalista ja pitää yhteyttä AYY:n arkistoon.

Kulttuuri- ja hyvinvointivastaava

 • Järjestää jäsenistölle matalan kynnyksen tapahtumia sekä edistää näin yleistä hyvinvointia.
 • Edistää yhdistyksen kulttuuritoimintaa ja kannustaa jäsenistöä muun muassa musiikin ja taiteen pariin.

Liikuntavastaava

 • Vastaa yhdistyksen liikuntatapahtumista, lajikokeiluista ja kannustaa jäsenistöä liikkumaan.

Vuoromestari *

 • Toimii prosessinhoitajien vastuuhenkilönä ja koordinoi pHuoneen toimintaa yhdessä sisä- ja ulkovastaavan kanssa.

Prosessinhoitaja

 • Pitää huolta yhdistystila pHuoneesta ja sen viihtyisyyteen liittyvistä asioista vuoromestarin johdolla.

Pelimestari

 • Järjestää jäsenistölle erilaisia pelitapahtumia.

Reissuhessu

 • Järjestää jäsenistölle retkiä ja pienempiä vaelluksia.

Urpo *

 • Hoitaa yhdistyksen virallisen valituksen ja antaa kehitysideoita yhdistyksen toimintaan liittyen.
Tiedotustoimikunta

SomeParty Tycoon

 • Huolehtii yhdistyksen sosiaalisen median tileistä.
 • Johtaa influenssereita ja koordinoi sosiaalisen median sisällöntuotantoa.

Influensseri

 • Ideoi, suunnittelee ja tuottaa sisältöä sosiaalisen median tileille.

Kääntäjä

 • Kääntää tekstejä suomesta englanniksi yhdistyksen eri toimikunnille.

Päätoimittaja *

 • Vastaa yhdistyksen lehden ProTeesin toimittamisesta ja taittamisesta.
 • Edustaa yhdistystä AYY:n päätoimittajien toimikunnassa (PääTMK).

Somevastaava

 • Huolehtivat yhdistyksen sosiaalisen median tileistä.
 • Tuottavat sisältöä sosiaaliseen mediaan.

Taiteellinen johtaja *

 • Johtaa taiteilijoita ja koordinoi heidän projektejaan.

Taiteilija

 • Käyttää luovuuttaan yhdistyksen graafista ilmettä toteutettaessa.
 • Esimerkkejä mahdollisista projekteista: yhdistyksen mainosmateriaalit, haalarimerkit, erilaiset läsyt, yhdistyksen logon eri versiot.

Toimittaja

 • Luo sisältöä yhdistyksen lehteen ProTeesiin.

Ulkomaankirjeenvaihtaja

 • On vaihto-opiskelemassa ulkomailla ja kirjoittaa artikkeleita kokemuksistaan yhdistyksen lehteen ProTeesiin.

Vastuuvalokuvaaja *

 • Johtaa valokuvaajia ja koordinoi heidän projektejaan.

Valokuvaaja

 • Ottaa valokuvia yhdistyksen tapahtumissa (yhdistyksen kameralla), muokkaa kuvat tarvittaessa ja lataa ne Flickriin jäsenistölle nähtäväksi.

Wwwelho

 • Vastaa yhdistyksen nettisivuista ja niiden hallinnoimisesta.
TALOUSTOIMIKUNTA

Laitevastaava

 • Huolehtii yhdistyksen PA-laitteiston vuokrauksesta ja opastaa vuokraajia sen käytössä.

Taloustoimikunnan jäsen *

 • Avustaa rahastonhoitajaa yhdistyksen talousasioissa ja taloudenhoidon kehittämisessä.
 • Tehtävään valitaan usein entisiä rahastonhoitajia.

Yhdistystuotevastaava

 • Suunnittelee ja hankkii yhdistyksen jäsenille erilaisia tuotteita, kuten t-paitoja tai kangaskasseja.
FUKSITOIMIKUNTA

CanCan-vastaava

 • Toimii ja koordinoi oman vuosikurssinsa CanCan-tanssiryhmän toimintaa koko fuksivuotensa ajan.
 • Toimintaan kuuluu ryhmän keikat, yhteydenotot sekä muut käytännönjärjestelyt, kuten harjoitteluajat keikoille sekä toteutukset tapahtumiin.

ISOvastaava *

 • Vastaa yhdistyksen sekä suomen- että englanninkielisen linjan ISOjen valitsemisesta ja kouluttamisesta.
 • Järjestää tapahtumia yhdistyksen ISOille.
 • Tekee yhteistyötä fuksipäälliköiden kanssa.
 • Edustaa Prosessiteekkareita AYY:n ISOtoimikunnassa (ITMK).
Kansainvälisyystoimikunta

Activity Coordinator

 • Yhdistyksen yleisen kansainvälisen toiminnan kehittäminen sekä englanninkielisten tapahtumien järjestäminen.

Chem Eng Officer *

 • Yhdistyksen englanninkielisen Chemical Engineering -kandidaattilinjan toiminnan kehittäminen, sekä englanninkielisten tapahtumien järjestäminen.
 • Edustaa yhdistystä Aallon kattavassa English Technology Bachelors’ Committee -toimikunnassa (ETCo), joka järjestää tapahtumia englanninkielisten kandidaattiohjelmien opiskelijoille.
TAPAHTUMATOIMIKUNTA

Apu-IE

 • Auttaa isäntää ja emäntää tapahtumien käytännön järjestelyissä.
 • Tapahtumissa autetaan vuoroittain eikä jokaisen tapahtuman aikana tarvitse olla auttamassa.

Autokuski

 • Omistaa auton ja voi tarvittaessa auttaa autoa tarvitsevia yhdistyksen jäseniä.

Lukkari *

 • Johtaa laulua yhdistyksen sitseillä ja edistää yhdistyksen laulukulttuuria.
 • Tekee laululäsyt sitseille.

Lukkarikisälli

 • Avustaa lukkaria hänen toimissaan ja kartuttaa kokemusta lukkariutta varten.
 • Lukkarikisälleistä tulee lukkareita, kun he ovat lukkaroineet viidesti.

Lukkarimestari *

 • Koordinoi lukkareiden ja lukkarikisällien toimintaa sekä toimii myös itse sitseillä lukkarina.
 • Edustaa Prosessiteekkareita AYY:n Lukkaritoimikunnassa (LuTKu).

Lämmönsiirtotoimikunnan jäsen

 • Järjestää yhdistyksen vuosijuhlaa Lämmönsiirtoa.
 • Ottaa vastuulleen yksittäisiä osa-alueita vuosijuhlista.

Lämmönsiirtäjä *

 • Järjestää yhdistyksen vuosijuhlan Lämmönsiirron.
 • On vastuussa Lämmönsiirtoviikon koordinoimisesta.
 • Kokoaa ja koordinoi Lämmönsiirtotoimikunnan (LSTMK) toimintaa.

Paljumestari

 • On vastuussa paljun lämmittämisestä, ylläpidosta, tyhjentämisestä ja siivoamisesta tapahtumissa, joissa palju on käytössä.
 • Yhdistys ei omista paljua, joten virkaan kuuluu pelkästään vuokrattujen paljujen kanssa toimiminen.
OPINTOTOIMIKUNTA

Abivastaava

 • Vastaa abeille suunnatusta markkinoinnista (esim. Instagramissa) ja yhdistyksen nettisivujen Abeille-osion päivityksestä sekä edustaa yhdistystä mahdollisissa abitapahtumissa.

Opintotoimikunnan jäsen *

 • Tukee opintovastavaa halloped-toiminnassa, toimii keskusteluapuna ja auttaa kehittämään esimerkiksi abimarkkinointia ja edunvalvontaa.
 • Tehtävään valitaan usein entisiä opintovastaavia.

Tenttiarkistonhoitaja

 • Vastaa palautettujen tenttien lisäämisestä tenttiarkistoon ja pitää kirjaa palautetuista tenteistä.
Yrityssuhdetoimikunta

TEK-yhdyshenkilö

 • Pitää yhteyttä Tekniikan Akateemisiin ja edustaa yhdistystä puheenjohtajan ohella järjestöön liittyvissä asioissa.

Excursiomestari *

 • Vastaa kotimaan puolipitkän, Faasimuutoksen, ja muiden excursioiden järjestämisestä yhteistyössä yrityssuhdevastaavan kanssa.

Yrityssuhdekisälli

 • Toimii yrityssuhdevastaavan apulaisena esimerkiksi mahdollisten sponsoreiden kontaktoinnissa.