Edunvalvonta

Prosessiteekkareita koskevia päätöksiä tehdään Kemian tekniikan korkeakoulussa useassa eri toimielimessä. Näitä ovat muun muassa Kemian tekniikan koulutusneuvosto, Kemian tekniikan akateeminen komitea sekä eri laitosten johtoryhmät. 

Yhdistyksen jäsenten etua valvovat AYY:n nimittämät HallOpEdit eli hallinnon opiskelijaedustajat. Hallopediksi haetaan joka syksy eikä aikaisempaa kokemusta edunvalvonnasta vaadita. Jos mielenkiinto heräsi, älä epäröi hakea hallopediksi jo ensi syksynä!

TOIMIELIMET

Kemian tekniikan koulutusneuvosto (KN)

Koulutusneuvosto tekee akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmien opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista. Koulutusneuvosto päättää koulutusohjelmien kehityksestä, opetuksen laadunvarmistuksesta sekä palautteen käsittelystä. Näiden lisäksi koulutusneuvosto nimeää kandidaatintöiden hyväksyjät, päättää diplomitöiden aiheet, valvojat ja ohjaajat sekä arvostelee diplomityöt.  

Jäsenet: Elmo Eskelinen, Ronja Korhonen, Valtteri Vaarno
Varajäsenet: Joonas Kovalainen, Leevi Härkönen, Ellen Järvinen

Kemian tekniikan akateeminen komitea (KTAK)

Akateeminen komitea tekee esitykset korkeakoulukohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista, valintaperusteista sekä muista akateemisen komitean toimintaan liittyvistä asioista. Akateeminen komitea päättää myös korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta. 

Jäsenet: Leevi Härkönen, Ellen Järvinen, Esko Rae
Varajäsenet: Elmo Eskelinen

Kemian tekniikan laitosten johtoryhmät:

Laitosten johtoryhmät käsittelevät laitosten taloudellisia ja hallinnollisia asioita. 

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä (BIO2)

Jäsen: Elmo Eskelinen
Varajäsen: Faizan Aurangzeb

Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä (CMAT)

Jäsen: Ellen Järvinen
Varajäsen: Valtteri Vaarno

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä (CMET)

Jäsen: Valtteri Vaarno
Varajäsen:

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä 

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmään kuuluvat korkeakoulun johto, korkeakoulun laitosten johto ja palveluiden päälliköt. Johtoryhmässä keskustellaan operatiivisista asioista ja tehdään päätöksentekoelimiä tukevaa valmistelutyötä.

Jäsen: Leevi Härkönen
Varajäsen: Antti Henriksson

Kemian tekniikan korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto

Tohtorinkoulutusneuvoston ensisijaisena tehtävänä on kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja, tehdä esitys akateemiselle komitealle jatkokoulutuksen tutkimusaloista ja dekaanille jatko-opiskelijoiden ottamisesta. Lisäksi tohtorinkoulutusneuvosto käsittelee väitöskirjatöihin liittyvän hallinnollisen puolen kuten päättää väitösluvasta ja arvostelee väitöskirjan.

Jäsen: Ei valittua edustajaa
Varajäsen:

Kemian tekniikan korkeakoulun yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus-, ja inkluusiotyöryhmä (EDI-ryhmä)

EDI-ryhmä edistää korkeakoulun kestävää sosiaalista ja kulttuurista kehitystä sekä yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotoimia. EDI-ryhmä osallistuu myös yliopiston EDI-komitean järjestämään vuosittaiseen kokoukseen.

Jäsen: Ardalan Rahimipour
Varajäsen: Juho Malinen

Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijamarkkinointiryhmä

Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijamarkkinoinriryhmään kuuluvat Kemian tekniikan korkeakoulun opintopalveluiden ja viestinnän edustajat sekä Aalto-yliopiston markkinoinnin edustaja. Markkinointiryhmässä keskustellaan, millä tavoin Kemian tekniikan korkeakoulun tulisi tavoitella uusia opiskelijoita. 

Jäsen: Ronja Korhonen
Varalla: Ardalan Rahimipour

Kemian tekniikan korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä (TCAC)

Dekaanin nimittämä komitea arvioi hakijoiden opetusosaamisen urapolkujen rekrytointi- ja etenemisvaiheissa. Arviointi tehdään opetusportfolion, opetusnäytteen ja haastattelun perusteella, Aallon kaikkien koulujen yhteisillä toimintatavoilla.

Jäsenet: Leevi Härkönen, Valtteri Vaarno

Lisätietoa HallOpEd-toiminnasta löydät täältä.