Yhdenvertaisuus

Maria Jussila

Maria Jussila

Häirintäyhdyshenkilö

@mariajussila

Naomi kaura

Naomi kaura

Häirintäyhdyshenkilö

@naomikaura

Joona Pystynen

Joona Pystynen

Häirintäyhdyshenkilö

@chemtigerman

Mariina Tikka

Mariina Tikka

Häirintäyhdyshenkilö

@tikkarii

Prosessiteekkarit ry haluaa varmistaa kaikille yhdistyksen toimintaan osallistuville turvallisen ja tervetulleen ympäristön mihinkään henkiseen tai fyysiseen ominaisuuteen katsomatta eikä siksi hyväksy häirintää missään muodossa. Tätä varten yhdistyksellä on voimassa yhdenvertaisuusohjesääntö, jonka noudattamiseen jokainen yhdistyksen toimintaan osallistuva sitoutuu. Niissä tapauksissa, joissa ohjesääntöä laiminlyödään, yhdistyksellä on oikeus määrätä kurinpitotoimenpiteitä ohjesäännön mukaisesti.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi yhdistyksellä on häirintäyhdyshenkilöitä. He toimivat ensimmäisenä kontaktina yhdistyksen toimintaan osallistuville mahdollisten häirintätapauksien selvittämiseksi. Häirintäyhdyshenkilöön voi olla yhteydessä, jos kokee tai näkee häirintää yhdistyksen toiminnassa, ja heidän kanssaan voi keskustella myös yleisesti yhdenvertaisuuteen liittyvistä teemoista.

Häirintätilanteet tiivistettynä
 • Häirintä ei ole sitä kokeneen vika ja sen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. On tärkeää, että tapahtuneet häirintätapaukset tulevat häirintäyhdyshenkilöiden tietoisuuteen.
 • Jos joudut häirinnän kohteeksi tai havaitset häirintää, pyri ilmaisemaan häiritsijälle, että koet hänen käytöksensä häiritseväksi.
 • Jos tilanne ei raukea, ota yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön tai tapahtuman järjestäjään. Voit ottaa yhteyttä, vaikka et olisi varma onko kohtaamasi tilanne häirintää.
 • Jos havaitset häirintää ja tilanne saattaisi menisi ohi sinä aikana, kun ottaisit yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön tai tapahtumanjärjestäjään, on aina parempi puuttua häirintään kuin katsoa sivusta. Muista kuitenkin asiallinen käytös! Mikäli et halua puuttua yksin, voit hyvin tehdä sen yhdessä kaverin kanssa.
 • Mikäli epäilet rikosta, ota yhteyttä poliisiin. Sinun tehtävä ei ole selvittää, onko rikosta tapahtunut, vaan pelkkä epäilys riittää.
 • Jos omasta käytöksestäsi huomautetaan, pohdi käytöstäsi ja vaikutustasi toisen henkilön opiskelijaelämäkokemukseen. Ole altis pyytämään anteeksi.
Häirintätapauksesta ilmoittaminen
 • Häirintätapauksesta voi ilmoittaa kelle tahansa yhdistyksen häirintäyhdyshenkilöistä kasvotusten tai Telegramilla. Kaikki ilmoitetut tapaukset käsitellään.
 • Ottaessa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön tapahtumassa, häirintäyhdyshenkilö pyrkii viemään asianomaisen hiljaiseen ja rauhalliseen tilaan
 • Tilassa asianomainen pääsee keskustelemaan asiasta
  • Keskustelu on täysin luottamuksellinen eikä häirintäyhdyshenkilö saa jakaa keskustelua kenenkään ulkopuolisen kanssa ilman asianomaisen lupaa
  • Häirinnästä ilmoittaminen ei myöskään velvoita jatkotoimenpiteisiin vaan asioista voi tulla myös vain keskustelemaan
 • Tilanteessa voidaan harkita muun muassa seuraavia toimenpiteitä tilanteen vakavuudesta riippuen
  • Häirinnästä epäillylle kerrotaan, että hänen tekonsa on koettu häiritseviksi. Tilanteen kaikkia osapuolia kuullaan tasapuolisesti ja käydyt keskustelut jäävät häirintäyhdyshenkilön ja asianomaisten väliseksi.
  • Häirintäyhdyshenkilö suosittelee ja ohjaa häirintää kokeneen muun avun piiriin, kuten AYY:n häirintäyhdyshenkilöille, terveydenhuoltoon tai virkavallalle. Päätös lähestyä edellä mainittuja tahoja on kuitenkin aina häirintää kokeneen.
  • Häirintää kokeneen luvalla häirintäyhdyshenkilö tiedottaa hallitusta tapauksesta, jotta yhdenvertaisuusohjesääntöä laiminlyönneelle voidaan määrätä kurinpitotoimi yhdenvertaisuusohjesäännön kappaleen 3 mukaisesti.

Jos häirintä tapahtuu opetukseen liittyvissä tapahtumissa tai korkeakoulun henkilökunnan toimesta, ota yhteyttä Kemian tekniikan korkeakoulun opintoasiainpäällikköön Anni Rintalaan.

Sinusta häirintäyhdyshenkilö?

Oletko kiinnostunut toimimaan häirintäyhdyshenkilönä? Laita sähköpostia hallituksen puheenjohtajalle puheenjohtaja(at)prosessiteekkarit.fi. Vastaa sähköpostissa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Miksi haluat häirintäyhdyshenkilöksi?
 2. Mitkä ovat mielestäsi häirintäyhdyshenkilön velvollisuudet ja vastuut?
 3. Häirintäyhdyshenkilön tehtäviin kuuluu olla läsnä yhdistyksen tapahtumissa, esimerkiksi sitseillä ja vuosijuhlassa. Kuinka usein pystyisit toimimaan häirintäyhdyshenkilönä tapahtumissa?

Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakija kutsutaan haastatteluun. Virka on toistaiseksi voimassa oleva eli häirintäyhdyshenkilö saa itse päättää, kuinka pitkään toimii tehtävässään. Aiempaa kokemusta ei tarvita, sillä valitut häirintäyhdyshenkilöt koulutetaan tehtävään.