Opinnot

Prosessiteekkareissa opintoasioista huolehtii opintotoimikunta opintovastaavan johdolla. Opintotoimikunnan on tarkoitus puuttua opintoihin ja opiskeluun liittyviin epäkohtiin, ja välittää näistä tietoa korkeakoulun henkilökunnalle. Opintotoimikunta välittää myös tärkeää tietoa yliopistolta ja korkeakoululta opiskelijoille. Jos sinulla on pulma, risuja tai ruusuja aiheeseen liittyen tai haluat opintotoimikunnan tietävän jostain opintoihin liittyvästä epäkohdasta, niin ota yhteyttä opintovastaavaan Ronja Korhoseen (opintovastaava(at)prosessiteekkarit.fi).

Tenttiarkisto

Prosessihuoneelta löytyvään tenttiarkistoon voit tuoda vanhojen tenttien kysymyspapereita. Tentit skannataan ja julkaistaan netissä osoitteessa tenttiarkisto.fi. Ahkerin tenttien palauttaja palkitaan vuosittain, joten muista kirjoittaa tentin taakse oma nimesi! Tenttiarkistonhoitajana toimii tänä vuonna Sofia Niemikoski (sofia.Niemikoski(at)aalto.fi).

Opintojen UKK

1. En pääse tenttiin/labroihin, mitä teen?

Ilmoita esteestä mahdollisimman ajoissa kurssin opetushenkilökunnalle (yhteystiedot löytyvät MyCoursesista), ja kysy mahdollisuutta korvaaviin suorituksiin (rästitenttipäivät, rästilabrat, suullinen tentti tai muu korvaava suoritus). Jos moni kurssitoverisikin on estynyt esimerkiksi PT:n tapahtuman takia, kannattaa vaatia labran/tentin siirtämistä.

2. Kurssin luennot olivat epäselviä/epäloogisia tai minulla olisi opetusta parantava kehitysehdotus, miten toimin?

Kandiopintoihin liittyvän palautteen voi antaa käyttämällä Prosessiteekkareiden palautelomaketta, jolloin opintovastaava välittää palautteen eteenpäin kurssin vastuuopettajalle sekä opintojen suunnittelijalle ja ohjelman vastuuprofessorille.

Maisteriopintoihin liittyvän palautteen voi antaa käyttämällä muiden CHEM-kiltojen palautelomakkeita:
Kemistikillan palautelomake
Puunjalostajakillan palautelomake
Vuorimieskillan palautelomake

Jokaiselle luennoitsijalle tai kurssihenkilökuntaan kuuluvalle voi myös antaa rakentavaa palautetta kasvotusten tai sähköpostin välityksellä.

3. Haluaisin lähteä vaihtoon, mitä teen?

Vaihdon päähaku on tammikuussa ja rästihaku syyskuussa. Vaihto-opiskelusta löytyy paljon tietoa Aalto.fi-sivuilta.

Vaihto-opiskeluiden järjestäminen tapahtuu opiskelijan toimesta, eli sinun tehtäväsi on etsiä sinulle sopiva vaihto-ohjelma, ja hoitaa opinto-suunnitelma sekä kohteeseen hakeminen. Apua tähän voit kysyä korkeakoulumme vaihtoneuvojalta (kv-neuvoja-chem(at)aalto.fi). Innoitusta ja tietoa suosituista vaihtokohteista saa säännöllisin väliajoin järjestettävistä vaihtoinfoista sekä tietenkin vanhemmilta opiskelijoilta, jotka ovat olleet vaihdossa. Kannattaa myös huolehtia opintojen rahoituksesta, sekä tutustua vaihtostipendeihin ja niiden ehtoihin!

4. Olen lähdössä inttiin, pidän taukoa opinnoistani ja/tai en muuten vain tiedä, miten saan opintoni etenemään, mistä saan apua?

Käytännön asioissa, kuten lukujärjestyksen tai oman HOPSin kasaamisessa parhaiten auttaa opintoneuvojat: suomenkielellä kandi-neuvojat-chem(at)list.aalto.fi, på svenska studieradgivare-chem(at)aalto.fi ja maisteriopiskelijoille msc-advisors-chem(at)list.aalto.fi. Monimutkaisempia kysymyksiä voi esittää opintojen suunnittelija Kari Lehdeltä (kari.a.lehti(at)aalto.fi). Apua urasuunnitteluun ja mm. stressinhallintaan voi pyytää myös yliopiston opintopsykologeilta.