Sivuaineopas

Tervetuloa lukemaan Prosessiteekkareiden omaa sivuaineopasta! Opas on luotu kokonaan opiskelijoiden vastausten perusteella heidän omista sivuaineistansa, ja vastaukset on julkaistu muokkaamattomina. Sivua tullaan muokkaamaan tarpeen vaatiessa, ja sivuainekyselyyn voi vielä vastata halutessaan täällä. Myös Aallon sivuilla on tietoa sivuaineista.

Suurkiitokset kaikille sivuainekyselyyn vastanneille, sekä erityisesti Janne-Joonas Tiitiselle oppaan aluillepanemisesta.

Sivuaineopas on vielä hieman testivaiheessa, joten jos löydät jotain mihin haluat esittää korjauksia tai muuten vaan antaa palautetta, voit lähettää sähköpostia yhdistyksen opintovastaavalle (opintovastaava(at)prosessiteekkarit.fi) tai ottaa myös yhteyttä Telegramissa (@ronjakorhoneen). Kysely on avoin kaikille, ja siihen voi kuka tahansa vastata milloin vain. Uusien vastauksien pohjalta voidaan tehdä lisäyksiä oppaaseen. Linkki kyselyyn löytyy täältä.

Aaltonaut

Aloitusvuotesi?
2015

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Materiaalitiede- ja tekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Chemistry

Kandisivuaineesi?
Aaltonaut

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Pääsee oikeasti tekemään käsin ja näytti mielenkiintoiselta.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Oppii puhumaan englantia ja oppii työskentelemään myös poikkitieteellisessä ryhmässä. Lisäksi on päässyt hyödyntämään pääaineen tietoja.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli? Mitä pidit sivuaineesi tärkeimpinä oppeina?
2 pakollista kurssia, 2 vapaasti valittavaa kurssia, Professional Coaching -kurssi sekä integroitu englannin kurssi.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Sivuaineessa oman alan tuntemus riittää.

Muuta huomioitavaa sivuaineesta?
Hakeminen syksyllä, mahdollista suorittaa joitain avoimia kursseja aikaisemminkin.

Automaatio- ja systeemitekniikka

Aloitusvuotesi?
2014

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Bio- ja kemiantekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Chemical and Process Engineering

Kandisivuaineesi?
Automaatio- ja systeemitekniikka

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Koin automaatiojärjestelmien ymmärtämisestä olevan hyötyä maisteripääaineessani Chemical and Process Engineering

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Suoraan hyötyjä on ollut esim. maisterin prosessiautomaation kurssien kanssa sivuavat aiheet. Automaation konseptin laajuus ja erinäiset taidot kuten säätöjen laskeminen, PLC-ohjelmointi sekä mikropiirien ohjelmointi tuli tutuksi.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli? Mitä pidit sivuaineesi tärkeimpinä oppeina?
Tärkeimmät opit automaation peruskäsitteet, peruslaskutoimitukset (kuten laplace-muunnos), ohjelmointitaidot ja laajempi käsitysautomaatiosta.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Matlab ja C:n osaaminen hyödyksi, mutteivat pakollisia. Joillain kursseilla sähkön perusteet olisivat helpottaneet.

Kenelle suosittelisit valitsemaasi sivuainetta?
Jos haluat työskennellä tulevaisuudessa prosessialalla niin sivuaine on sinua varten.

Muuta huomioitavaa sivuaineesta?
Jos haluat kandiopinnot 3 vuoteen aloita sivuaine jo 2. vuoden keväällä.

Bioinformaatioteknologia

Aloitusvuotesi?
2015

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Bio- ja kemiantekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Biosystems

Kandisivuaineesi?
Bioinformaatioteknologia

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Kiinnostavin kokonaisuus itselle.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Tukee maisterivaiheen opintoja ja laajentaa osaamista erityisesti fysiikassa.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli? Mitä pidit sivuaineesi tärkeimpinä oppeina?
Vaikeampia, mutta vähemmän aikaa vieviä kursseja kuin kemiassa.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Ohjelmointia, matematiikkaa ja fysiikkaa.

Kenelle suosittelisit valitsemaasi sivuainetta?
Opiskelija, jota kiinnostaa matemaattinen ja fysikaalinen lähestyminen kemiaan. Älä valitse BioIT, vain koska nimessä on Bio.

Muuta huomioitavaa sivuaineesta?
Opettele Matlab ensimmäisenä vuotena.

Yleisiä risuja tai ruusuja sivuaineestasi?
Kurssit huomattavasti parempia kuin kemian, muutamaa kemiankurssia lukuunottamatta.

Suosittelisitko jotain yksittäisiä kursseja sivuaineestasi? Kenelle suosittelisit juuri näitä kursseja?
Biofysiikka ja fysiologia.

Elektroniikka- ja sähkötekniikka

Aloitusvuotesi?
2013

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Materiaalitiede ja -tekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Sustainable Metals Processing

Kandisivuaineesi?
Elektroniikka- ja sähkötekniikka

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Vaikutti mielenkiintoiselta, olisi ollut hyödyllisempi jos olisin alkuperäisen suunnitelmani mukaan ottanut Functional Materials maisteripääaineeksi.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Perustiedot piirianalyysistä ja sähköenergiatekniikasta auttaa ymmärtämään tehtaan sähkölaitteiden perusperiaatteet ja vaatimukset.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli? Mitä pidit sivuaineesi tärkeimpinä oppeina?
Nykyään ei enää valinnanvaraa. Sisällöt vaihdettiin kesken kaiken ja väliin putoajana vetelin ihan omia kursseja sähköltä. Nykyään pakko käydä kovin teoria/fysiikka painotteista hiukkasjuttua.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Olisi ollut hyvä käydä vaikka mitä (sähkömagnetismi, signaalit ja järjestelmät, piirianalyysi 2, kenttäteoria jne.) mutta pärjäsi ilmankin.

Kenelle suosittelisit valitsemaasi sivuainetta?
Opiskelija, jota kiinnostaa matemaattinen ja fysikaalinen lähestyminen kemiaan. Älä valitse BioIT, vain koska nimessä on Bio.

Muuta huomioitavaa sivuaineesta?
Kannattaa alottaa jo 2. vuoden syksynä ETENKIN KUN UUSI SISÄLTÖ. Muuten joutuu käydä hirveän kasan kursseja päällekkäin jotka tulisi käydä vasta ekojen kurssien jälkeen. Esim piirianalyysi 1 kannattaa käydä heti kun voi ja jakaa koko homma kahdelle vuodelle.

Yleisiä risuja tai ruusuja sivuaineestasi?
Ohjelmointi/MatLab/CAD kursseista olis ollut usein hyötyä, itse käynyt vain python y1 mutta sekin auttanut ymmärtämään muiden ohjelmien käyttöä.

Energiatieteet

Aloitusvuotesi?
2013

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Materiaalitiede- ja tekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Functional Materials

Kandisivuaineesi?
Energiatieteet

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Olen kiinnostunut energiantuotannosta, etenkin uusiutuvasta energiasta ja ydinvoimasta, sekä niiden tulevaisuuden potentiaalista.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Tämä sivuaine, jota olen jatkanut maisterivaiheessa, on avannut ovet energiantuotannon alan yrityksiin. Voin yhdistää osaamiseni materiaalitieteessä (ja kemiassa) ja energiatieteissä esimerkiksi aurinkopaneelien, akkujen tai polttokennojen valmistamiseen tai erilaisissa voimalaitoksissa työskentelyyn. Tämän lisäksi opin myös jonkin verran fysiikasta, sähköstä ja yleistä tietoa teollisuudesta.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli? Mitä pidit sivuaineesi tärkeimpinä oppeina?
Kursseissa on laaja valikoima, mutta tärkeimmät kurssit liittyivät energiatekniikkaan, energiantuotantoon, energiamarkknoihin ja -politiikkaan sekä sähkön ja magnetismin perusteisiin. Tämän sivuaineen opiskeltua osaa vertailla erilaisia energiantuotantomenetelmiä eri näkökulmista (2 tai 3 kurssia) ja pystyy myös perehtymään johonkin vähän spesifimpään (1 tai 2 kurssia).

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Pohjatiedot eivät ole välttämättömiä, mutta laskennallisemmilla kursseilla fysiikan ja matematiikan osaamisesta on hyötyä.

Kenelle suosittelisit valitsemaasi sivuainetta?
Suosittelen tätä sivuainetta, jos olet kiinnostunut energiasta ja siitä, miten sitä voidaan tuottaa.

Yleisiä risuja tai ruusuja sivuaineestasi?
Kandivaiheen sivuaineessa kurssit olivat hyvin vaihtelevia. Jotkut ovat laskennallisempia ja toiset yleispätevämpiä. Kaikki kurssit liittyivät jollain tavalla energiaan, mutta niin moni asia liittyy energiaan, että pahimmillaan sivuaine voi olla vähän sillisalaatti. TIetysti itsehän pystyt valitsemaan, mitkä kurssit haluat suorittaa ja tehdä niistä hyvän kokonaisuuden.

Suosittelisitko jotain yksittäisiä kursseja sivuaineestasi? Kenelle suosittelisit juuri näitä kursseja?
Johdatus ydinenergiatekniikkaan oli paras kurssi, jonka olen käynyt. Sähkömagnetismi oli tuskaa, mutta siitä on ollut jälkikäteen paljon hyötyä.

Energia- ja ympäristötekniikka

Aloitusvuotesi?
2015

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Bio- ja kemiantekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Chemical and Process Engineering

Kandisivuaineesi?
Energia- ja ympäristötekniikka

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Energiatekniikka kiinnosti aiemmin, mutta opintojen edetessä olen huomannut, että ympäristöasiat ovat läheisessä roolissa HSE:ssä (health, safety & environment) kaikessa teollisuudessa.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Työelämässä sivuaineesta on ollut hyötyä muun muassa keskusteltaessa ympäristövaikutuksia sekä opiskeltaessa P&I-kuvaajia (piping & instruments), ja ihan muuten vaan sivuaine on tuonut paljon näkökulmia yleissivistykseen ja etenkin maailman ympäristöongelmiin.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli? Mitä pidit sivuaineesi tärkeimpinä oppeina?
Kursseja oli aika hyvin tarjolla ympäristöön liittyen, mutta ei niinkään energiatekniikkaan. Kurssien opetusmuodot ovat vaihdelleet paljon; joillain kursseilla on lukupiirejä, mutta ei tenttiä, ja joillain pelkkiä luentoja ja tentti. Myös labratöitä päästiin tekemään vesilabraan.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Kemman kurssien pohjatiedot ovat enemmän kuin tarpeeksi.

Muuta huomioitavaa sivuaineesta?
Aika kevyitä kursseja loppupeleissä, esimerkiksi syksyllä menevät Vesi- ja ympäristötekniikka sekä Energia ja ympäristö, jotka eivät ole paha taakka, jos haluaa jo vaikka tupsusyksynä suorittaa. Käytännön energiatekniikka ja Ympäristökemia hieman työläämpiä, mutta esimerkiksi Ympäristökemian asiasisältö on aivan mahtava. Letkeitä opettajia kaikenkaikkiaan.

Yleisiä risuja tai ruusuja sivuaineestasi?
Enyn sivuaineen tiedoista ollut mielettömästi hyötyä, vaikka vasta toka vuosi paketissa. Suosittelen lämpimästi, jos ympäristöasiat kiinnostavat. Lisäksi kemman kurssit ovat mahtavaa pohjatietoa. Tästä sivuaineesta saa paljon käytännön tietoa heti mukaan.

Georakentaminen

Aloitusvuotesi?
2016

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Materiaalitiede ja -tekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?

Kandisivuaineesi?
Georakentaminen

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Kivilajien ja mineraalien tunnistaminen – materiaaleja.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Sivuaa ja täydentää kurssia CHEM-C2210, luonnossa kulkiessa voi tunnistaa kiviä.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli?
Kivien tunnistaminen ja nimeäminen, kivien syntyminen ja maalajien vaikutus infrastruktuuriin, energiakierto ja ympäristövaikutukset sekä erilaiset laitteet ja koneet maankamaran tutkimisessa ja kaivannoissa. Kivien tunnistaminen ja nimeäminen sekä laitteiden käyttö ovat tärkeimpiä oppeja. 

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Eipä oikeastaan, kemiantekniikasta saa hyvät pohjat sivuaineeseen, muuta erillistä ei tarvita.

Kenelle suosittelisit valitsemaasi sivuainetta?
Jos olet kiinnostunut kivistä, koneista ja maankuoren tutkimisesta – hyötyä jos suuntautuu rakennus/kaivosalalle.

Muuta huomioitavaa sivuaineesta?
Pakolliset aloitus kurssit (jotka kannattaa ottaa ensin), on keväällä V-periodissa.

Yleisiä risuja tai ruusuja sivuaineestasi?
Kuulemma läpsyttelykursseja, mutta mielestäni olivat mielenkiintoisia.

Suosittelisitko jotain yksittäisiä kursseja sivuaineestasi? Kenelle suosittelisit juuri näitä kursseja?
Geologia ja geomekaniikka (ENY-C2004), vapaasti valittavaksi kurssiksi: hauska ja erilainen. KIVIEN haistelu maistelu kurssi!

Information and Service Management

Aloitusvuotesi?
2015

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Bio- ja kemiantekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Biosystems and Biomaterials Engineering

Kandisivuaineesi?
Information and Service Management

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Kiinnostus ja oletettu hyöty tulevaisuudessa.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Taustoja tietojärjestelmistä ja logistiikasta sekä neuvottelutaitoja.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli?
Taustatiedot ja neuvottelutaidot, ryhmätyöt.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Tietojärjestelmien ja matematiikan perustaitoja.

Kenelle suosittelisit valitsemaasi sivuainetta?
Kiinnostuneille tai alalle pyrkiville.

Muuta huomioitavaa sivuaineesta?
Osa kursseista todella työläitä.

Informaatioverkostot

Aloitusvuotesi?
2015

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Bio- ja kemiantekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Biomass Refining

Kandisivuaineesi?
Informaatioverkostot

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Täydentää opintojani kiinnostuksenkohteeni mukaisesti.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Olen oppinut koodaamaan ja käsittelemään tietoa (=dataa) tavalla, mitä kemman kursseilla ei ole. Lisäksi ollu kaikkei kivoija ”läpsyttelykursseja” jotka tuo kivaa vastapainoa kemman aika teoreettisille kursseille.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli?
Koodausta, tutan kursseja, ihmisen silmän biologiaa/yms, datan käsittelyä.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Ohjelmointi 2 (scala) kurssi on pakollinen kurssi, joten ohjelmointi 1 pitää käydä. muuten lähtee aika nollasta.

Kenelle suosittelisit valitsemaasi sivuainetta?
Niille, jotka miettii Tutaa, mutta haluaisi myös koodata ja *jotain* vähän erilaista.

Muuta huomioitavaa sivuaineesta?
Ei tule mieleen.

Yleisiä risuja tai ruusuja sivuaineestasi?
Ollut tosi kivoja ja mielenkiintoisia kursseja.

Kone- ja rakennustekniikka

Aloitusvuotesi?
2014

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Materiaalitiede ja -tekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Chemical Engineering

Kandisivuaineesi?
Kone- ja rakennustekniikka

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Olisi voinut vielä enemmänkin tutkia eri sivuaineita, mutta toivoin oppivani insinööritaitoja myös sivuaineen kautta.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Sivuaineen pakollisella kurssilla Tuotantotekniikka opeteltiin erilaisia tuotantofilosofioita, jotka olivat erittäin haluttuja työnantajan näkökulmasta, kun hain kesätöitä. Myöskin Koneenrakennustekniikka oli hyvä kurssi, jossa oli kattavasti SolidEdgeä, PI kaavioiden tekoa ja lujuuslaskentaa. Teoriassa myös Tuotesuunnittelun kurssista saattaisi olla jonkinlaista hyötyä projektiluonteisissa suunnittelutöissä, mutta käytännössä kurssin tavoite on vähän eri. Jotain voi siis oppia, mutta suoraan ei oikein voi hyödyntää ainakaan perinteisessä teollisuudessa.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli? Mitä pidit sivuaineesi tärkeimpinä oppeina?
Sivuaineen pakolliset kurssit (3kpl) eivät lopulta hirveästi opettaneet, mitä itse etukäteen toivoin. Tuotesuunnittelun ja Tuotantotekniikan kursseilla oli ryhmätöitä. Kattavasti käytiin kursseilla myös erilaista relevanttiakin teollisuutta.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Menin kursseille ilman erityisiä pohjatietoja. Kannattaa kuitenkin käydä edellisenä keväänä ENG-A1001 kurssi, jolloin voi suorittaa KON-C3001 hyvillä pohjatiedoilla. Tälläkin on oikeasti merkitystä vain, jos haluaa käydä KON-C3002 (Koneenosien suunnittelu).

Mitä huomioitavaa sivuaineessa on?
On vielä epäselvää, onko mahdollista suorittaa kursseja Materiaalitekniikka tai Virtausmekaniikan perusteet sivuainekokonaisuudessa.

Liiketoimintaosaamisen perusteet

Aloitusvuotesi?
2015

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Bio- ja kemiantekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Chemical and Process Engineering

Kandisivuaineesi?
Liiketoimintaosaamisen perusteet

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Ajattelin, että kauppis tukisi tekniikan alan koulutusta.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Sivuaine on avartanut näkemystä liike-elämästä ja antanut valmiuksia yritysten päätösten ymmärtämiseen syvemmällä tasolla, kuin aiemmin.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli?
Markkinoinnin, johtamisen, taloustieteen ja yritysjuridiikan perusteet. Johtamisesa oppi ryhmädynamiikkaa, yritysjuridiikassa hyödyllisiä sopimuskäytäntöjä myös arkielämään sekä taloustieteessä valtion ja maailmantalouden toimintaperiaatteita.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Ei vaatinut.

Kenelle suosittelisit valitsemaasi sivuainetta?
Ylipäänsä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aiheista myös tekniikan ulkopuolelta ja haluavat tehdä tutkinnossaan myös jotain uutta ja erilaista. Sivuaine ei suoraan valmenna mihinkään pääaineeseen, mutta antaa todennäköisesti jatkossa hyödyllisisä taitoja.

Muuta huomioitavaa sivuaineesta?
Haku (ainakin itse hakiessani) oli vain kerran vuodessa ja koko Aallosta sinne otettiin vain reilu 10 hakijaa. Pääsin itse ensimmäisellä yrityksellä, mutta en tiedä onko muilla ollut vaikeuksia päästä haluamaansa sivuaineeseen sisäisen liikkuvuuden kautta. Itse kurssit olivat todella hyvin järjestetty! Kononaisuudet olivat laajoja, luennot hyviä, tentit haastavia, mutta ei liian vaikeita. Kaikki sekaannukset oltiin saatu karsittua pois ja kurssin vetäjillä oli motivaatio kohdillaan. Myös vierasluennoitsijat kursseilla olivat todella nimekkäitä.

Yleisiä risuja tai ruusuja sivuaineestasi?
Hyvin järjestetyt kurssit, tästä voisi moni muu koulu Aallon sisällä oppia.

Suosittelisitko jotain yksittäisiä kursseja sivuaineestasi? Kenelle suosittelisit juuri näitä kursseja?
Sivuaine kattaa kauppatieteiden ensimmäisen vuoden peruskurssit, eli jos sieltä jokin kiinnostaa, niin ehdottomasti suosittelen käymään. Kauppiskurssien valitsemista helpotti KY:n ylläpitämä varjo-opinto-opas netissä, josta saa lukea oppilaiden omia kokemuksia ja kuvauksia kursseista.

Matematiikka

Aloitusvuotesi?
2013

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Bio- ja kemiantekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Chemistry

Kandisivuaineesi?
Matematiikka

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Yleishyödyllinen kaikilla teknillisillä aloilla, kehittää ongelmanratkaisutaitoja, vaatii paljon työtä –> kasvattaa luonnetta, erittäin hyvin ja selkeästi järjestetty opetus verrattuna esim. useimpiin CHEM-kursseihin

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Ei ehkä omassa maisteripääaineessani erityisen paljon hyötyä, mutta uskon että yleinen matematiikan opiskelu on auttanut omissa ajattelutaidoissani jonkin verran. Lisäksi olen oppinut hieman MatLabin käytön perusteita.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli? Mitä pidit sivuaineesi tärkeimpinä oppeina?
Kurssit sai valita matematiikan laitokselta vapaasti (en ole varma onko jonkinlaisia rajoituksia, kannattaa kysyä laitokselta). Usein kursseilla oli todella paljon laskariryhmiä, joista oli helppo valita mieleisensä. Algebran perusrakenteet -kurssilla vain yksi laskariryhmä, joka oli vuonna 2015 todella tunkkiin aikaan (15-18 keskiviikkoisin).

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Tyypillisesti kandivaiheen pakolliset matematiikan kurssit ovat esitietoina.

Mitä huomioitavaa sivuaineessa on?
*Suorita ”Algebran perusrakenteet / Introduction to Abstract Algebra” -kurssi vain, mikäli sinulla on palava intohimo siihen, miten matematiikka toimii ja tykkäät käsienheiluttelusta ja matemaattisista rakenteista + olet poikkeuksellisen älykäs + jaksat lukea kurssikirjaa ahkerasti. Kurssilla ei lasketa käytännössä mitään laskuja vaan rakenteita pitää ymmärtää täysin fundamentaalisella tasolla ja siis lähes kaikki termit pitää opetella alusta, mikä saattaa olla laiskanpulskealle kemistille hieman haastavaa 🙂 Kurssille ei ole saatavilla hyviä prujuja, kuten diffiksiin ja linikseen yms. joten olet aika lailla omillasi (netistä on myös aika vähän hyötyä) –> tähän kurssiin joudut käyttämään moninkertaisesti sen ajan mitä matematiikan kursseihin yleensä käytetään. Tentistä piti saada vähintään puolet pisteistä läpipääsyyn eikä hyvä laskarimenestys vaikuttanut asiaan mitenkään –> epäreilua. Tentti oli myös todella haastava. Lisäksi tästä kurssista tuskin on sinulle kemian opinnoissa paljon hyötyä, ellet oikeasti ole kiinnostunut matematiikan perusrakenteista ja ellet ole valmis opettelemaan kurssin asioita kunnolla. *Joku proffa suositteli minulle että Lineaarialgebra kannattaa käydä mieluummin kuin Kompleksianalyysin kurssi. Mitään perusteluja en tähän kuitenkaan saanut ”:D”. Linis ainakin on toimiva kurssi, Kompleksianalyysista kuullut vähän samaa. *Kompleksianalyysi-kurssilla ei ainakaan 2015 ollut tenttiä, pelkät pakolliset laskarit. *Lineaarialgebra (linis), Diskreetin matematiikan perusteet (DMP) ja Diffis 3 kaikki hyviä kursseja eikä epäreilun vaikeita mikään näistä. Laskaripisteillä voi kompensoida huonompaa tenttitulosta. *Luennot tyypillisesti tunkkiin aikaan heti aamusta mutta en kokenut luennoista olevan erityisen paljon hyötyä (esim. DMP-kurssilla kävin parilla luennolla, koska minulla oli luentojen päällä jokin pakollinen kielikurssi. Hyvin sujui silti.) *Differentiaaliyhtälöihin liittyvät kurssit ovat kuulemma haastavia ja aikaavieviä kursseja. *Käyrät ja pinnat -kurssi on kuulemma melkoisen ”sotkuista” eikä ehkä kemistille ominaista opeteltavaa. *Kannattaa kysellä opintoneuvojalta/matikan laitokselta mitkä kurssit olisivat kemistille oikeasti hyödyllisiä. Hihasta heitettynä: joku todennäköisyyslaskennan jatkokurssi, joku matematiikkaohjelmistoihin löyhästi liittyvä kurssi, joku ei liian abstrakti kurssi (ei ehkä lukuteoriaa/logiikkaa/algebraa), numeerinen analyysi / stokastiset prosessit voisivat ehkä myös soveltua (kannattaa kysyä kurssisisällöistä ennen kuin valitsee näitä kuitenkin), myös Fourier kuulostaa vaikealta.

Yleisiä risuja tai ruusuja sivuaineestasi?
Hain 2015 (vai 2014) median sivuaineeseen ARTSiin. Sivuaine olisi sisältänyt mm. kuvankäsittelyä ja valokuvausta (=hyödyllistä kenelle tahansa kiinnostuneelle!). CHEM hyväksyi omasta puolestaan sen, että haen sivuaineeseen. En kuitenkaan päässyt ja ARTS hylkäsi hakemukseni vaikka CHEM hyväksyikin; tässä päätöksen mukana tullut teksti: ”Hakemuksia saapui yhteensä 40, joista valittiin 15 opiskelijaa. Valinnan kriteereinä olivat motivoituneisuus, visuaalinen suuntautuneisuus ja sivuaineopintokokonaisuuden soveltuminen osaksi tutkinnon kokonaisuutta. ” Oletan, että kemistin on hankala päästä taidesuuntautuneeseen sivuaineeseen, varsinkin jos muut hakijat ovat esim. arkkitehteja, elokuvatyyppejä, kuvataiteilijoita, kauppatieteilijöitä, tutalaisia yms., joille media on paljon lähempänä omaa alaa kuin tekniikan alan opiskelijoilla. Yrittänyttä ei kuitenkaan laiteta; tästä saisi varmasti todella mielenkiintoisen ja erilaisen sivuaineen rakennettua jos pääsisi opiskelemaan. Sivuaineeseen olisi kuulunut 3x5op kurssit, joiden lisäksi CHEM olisi suostunut siihen, että valitsen 2x5op tekniikan alalta mikkihiirikursseja, jolloin tästä olisi tullut henkilökohtainen sivuaine. Kyllä olisi maistunut! *Muistaakseni haku piti suorittaa ajoissa (ehkä edellisen vuoden jouluun mennessä jopa?) joten kannattaa seurata Intoa ja laittaa hakemus eAgeen ajoissa.

Metsäekonomia ja markkinointi (HY)

Aloitusvuotesi?
2015

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Materiaalitiede ja -tekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
AAE: Sustainable Energy Conversion Processes (ENG)

Kandisivuaineesi?
Metsäekonomia ja markkinointi (HY)

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Halusin oppia metsätalouden perusteita.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Sivuaineessa käytiin perusekonomiaa, josta on ollut hyötyä muilla kursseilla.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli? Mitä pidit sivuaineesi tärkeimpinä oppeina?
Sivuaineesta sai sopivasti käsitystä ekonomian perusteista sekä metsänkasvatuksen ekonomiasta. Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen kuulostaa vähän huuhaa-kurssilta, mutta se avasi silmät ajattelemaan ympäröivää luontoa eri näkökulmista.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Ei pohjatietovaatimuksia.

Kenelle suosittelisit valitsemaasi sivuainetta?
Suosittelen sivuainetta niille, joilla on kiinnostusta metsätaloutta tai yleisesti metsäalaa kohtaan.

Muuta huomioitavaa sivuaineesta?
HY:llä on hakuajat JOO-opintoihin, joten pitää olla ajoissa liikkeellä.

Yleisiä risuja tai ruusuja sivuaineestasi?
Noppien saaminen rekisteriin HYllä kesti kauan, kannattaa olla aktiivinen ja tarkistaa saamansa arvosanat!

Suosittelisitko jotain yksittäisiä kursseja sivuaineestasi? Kenelle suosittelisit juuri näitä kursseja?
Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen oli aika helppo + kiinnostava kurssi, jota piti innostava luennoitsija.

Muotoilu

Aloitusvuotesi?
Ennen vuotta 2013

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Uusiutuvien materiaalien tekniikka, BTT

Maisterivaiheen pääaineesi?
Kuitu- ja polymeeritekniikka

Kandisivuaineesi?
Muotoilu

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Olen aina ollut kiinnostunut visuaalisesta suunnittelusta, visuaalisesta informaatiosta ja ihmisten käyttäytymisen soveltamisesta tuotteisiin. Halusin myös nähdä, miten ARTSin puolella työskennellään, ja parantaa omia ryhmätyöskentelytaitojani toimimalla ryhmissä, joissa kaikkien työskentely- ja ajattelutapa ei ole samanlainen.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Tajusin sivuaineen ansiosta olevani kiinnostunut pakkauksista, pakkausmuotoilusta ja palvelumuotoilusta. Opin myös toimimaan monialaisessa ryhmässä ja opin erilaisen lähestymistavan ongelmiin.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli?
Valinnanvaraa ei ollut paljon (tämä huom vuonna 2014), vaan 15op sisältä kolme luentokurssia ja yhden käyttäjälähtöisen muotoilun kurssin (ryhmätyö). Luentokurssit olivat puoliturhia, sillä niissä ei opi mitään käytännössä ja asian voisi lukea itsekin kirjasta. Omatoimisesti jätin yhden kurssin pois ja otin projektikurssin tilalle; siksi loppujenlopuksi todistuksessani lukee ”henkilökohtainen sivuaine” eikä ”muotoilun sivuaine”. Kun pääsee sisälle ARTSiin ja oppii tuntemaan esim. pari opettajaa, on huomattavasti helpompi valita omin päin kursseja. Käyttäjälähtöisen muotoilun kurssi oli mielenkiintoinen ja kurssilla oppi paljon, joskin olisi päässyt paremmin mukaan jos olisi osannut käyttää adoben ohjelmia tai 3D mallinnusohjelmaa.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Ei vaadittu pohjatietoja, mutta Adoben ohjelmista tai 3D mallinnusohjelmasta olisi ollut hyötyä

Muuta huomioitavaa sivuaineesta?
ARTSin aikataulut heittelevät enemmän kuin tekniikan puolella, eli lukkariin ei voi luottaa. Sivuaineeseen haettiin, luultavasti niin on nytkin.

Yleisiä risuja tai ruusuja sivuaineestasi?
Sivuaineen ansiosta tajusin vaihtaa koulua ja opiskella pakkausmuotoilua, joka on minulle hyvä asia. Toisaalta vaikka en olisi päässyt kouluun, olisi aallossa ehkä voinut opiskella yhdistelmän, jolla olisi päässyt myös pakkausmuotoilun töihin. Tein siis Aaltoon vain kandin ja olen nyt poissaolevana. Kannustan kuitenkin muitakin ottamaan ”epätavallisemman” yhdistelmän opintoja, sillä jos on esimerkiksi kiinnostunut kuluttajien kanssa toimimisesta, muotoilusta on paljon hyötyä.

Puuteknologia

Aloitusvuotesi?
2014

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Materiaalitiede ja -tekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Industrial Energy Processes and Sustainability

Kandisivuaineesi?
Puuteknologia

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Halusin lukea puu-kursseja, kun ajattelin jatko-opinnoissa erikoistua puurakentamiseen/-suunnitteluun.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Sain laajempaa tietoa puutuoteteollisuudesta ja tuotteista.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli?
Sivuaine sisälsi puun jalostukseen, teollisuuteen ja mittaamiseen liittyviä kursseja. Labrakurssi olisi myös ollut vaihtoehtona, mutten valinnut sitä.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Materiaalitekniikan pääaine oli ihan riittävä pohja.

Muuta huomioitavaa sivuaineesta?
Aikatauluttamisen kanssa oli välillä hankaluuksia, kun sivuaineen kurssien luennot rajoittivat paljon muiden kurssien valitsemista. Sivuaineen hakemisessa ei ollut ongelmaa, vain vastauksen saamisessa kesti.

Vapaa sana sivuaineesta tai esimerkiksi vapaasti valittavista kursseista, jotka olet kokenut hyödylliseksi.
Kokonaisuudessaan sivuaineesta sai hyvää tietoa puutuotteista ja -teollisuudesta, mutta kurssien toteutus ja käytännöt olivat melko huonosti toteutettu. Kurssien arvostelut saattavat poiketa reilusti Aallon arvostelusta. Jos puun kursseja haluaa lukea, niin voi toki ottaa Puuteknologian sivuaineen, mutta pohjimmiltani en suosittelisi sitä. Labrakurssin olisin halunnut käydä, mutta en valinnut sitä, enkä lopuksi tiedä, oliko kurssi hyvä.

Taloustiede

Aloitusvuotesi?
Ennen vuotta 2013

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Taloustiede

Maisterivaiheen pääaineesi?
Chemical Engineering

Kandisivuaineesi?
Taloustiede

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Taloustiede auttaa ymmärtämään yhteiskuntamme toimintaa ja pitäisi mielestäni olla pakollinen jokaiselle joka äänioikeutta käyttää. Aallossa on hieno mahdollisuus hyödyntää poikkitieteellisyyttä ja Kauppikselta saa hyvin uutta tulokulmaa moniin tekniikan alan ongelmiinkin.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Taloustiede tarjosi uutta perspektiiviä ja auttaa hahmottamaan makrotason ongelmia vastapainona molekyyleille. Talouden perusteiden hahmottamisesta uskon olevan hyötyä kaikille ja uskon erityisesti minua kiinnostaneista ympäristötaloustieteellisistä näkökulmista hyötyväni työelämässäkin.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli?
Kursseissa oli hyvin valinnanvaraa. Yksi kursseista oli pelkkä luentokurssi, muilla oli vaihtelevia harjoituksia ja ryhmätöitä. Labroja kauppiksessa oli vähänlaisesti.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Ei tarvinnut pohjatietoja, kurssit muodostivat loogisen jatkumon.

Muuta huomioitavaa sivuaineesta?
JOO-opintojen hakuaikataulu on huomioitava.

Tietotekniikka

Aloitusvuotesi?
Ennen vuotta 2013

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Materiaalitiede ja -tekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Sustainable Metals Processing

Kandisivuaineesi?
Tietotekniikka (Software Engineering)

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Pidin koodaamista siistinä juttuna ja työelämässä ihmisten ymmärrys tietotekniikasta on aiheuttanut paljon ylimääräisiä kustannuksia yrityksissä joissa olen työskennellyt. Olen aina myös ollut jonkun verran tietokonenörtti joten tuntui luontevalta valinnalta.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Sivuaine on antanut paljon ymmärrystä siitä miten ohjelmistot ylipäätään toimivat ja mitä niitä suunnitellessa on otettava huomioon. Auttoi hyvin paljon ymmärtämään HSC:n ja Aspenin omituisuuksia ja onhan sitä muutama hyödyllinen scripti itse tullut kirjoitettua exceliin. Omasta mielestäni sivuaineessa tuli niin paljon kaikkea hyödyllistä vastaan että suosittelisin melkein kaikille vapaa-valintaisiin paria kurssia koska softaa on nykyään kaikkialla ja bisnes sen ympärillä aivan valtava. Suurin etu on kuitenkin pohjatieto ohjelmointiin koska sitä on tarvittaessa helppo lähteä opettelemaan enemmän koska internet on tietoa pullollaan. Täytyy vain tietää mistä etsiä.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli? Mitä pidit sivuaineesi tärkeimpinä oppeina?
3 kurssia ohjelmointia omalla kohdalla (Python 1,2 ja C-ohjelmointi), kirjakurssi ohjelmistokehityksestä, Tietorakenteet ja Algoritmit ja Johdatus käyttäjäkeskeiseen ohjelmistokehitykseen. Kaikki kurssit hyvin työläitä ellei osaa koodata jo ennen kurssien alkua. Valinnanvaraa oli algoritmikurssin vaativuustason kanssa ja osa kursseista olisi voinut olla muitakin. Itse halusin ensisijaisesti ymmärtää ohjelmistojen suunnittelua ja niiden sunnittelijoita ja osata koodata jonkin verran. Tavoitteeseen päästiin.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Sivuaineet oli suunniteltu sinänsä hyvin että perus ATK-taidot riittivät alussa, mutta oppimiskäyrä on aika jyrkkä. Hereillä pitää olla varsinkin laskareissa ja töitä pitää tehdä säännöllisesti tai kärryiltä tipahtaa nopeasti.

Muuta huomioitavaa sivuaineesta?
Ei tarvitse hakea erikseen, koska suurin osa kursseista on hyvin yleisiä. SEn kuin valitsee Jos C-ohjelmoinnin haluaa suorittaa oli AS:n kurssi huomattavasti helpommin lähestyttävä kuin TiK:in vastaava. Raimo Nikkilä on vaan hyvä opettaja mutta en tiedä opettaako kurssilla enää. Sivuaineeksi aivan uskomattoman työläs, mikä onkin sen ainoa negatiivinen puoli.

Yleisiä risuja tai ruusuja sivuaineestasi?
Älkää olko koulutusohjelmanne muotin uhreja. Kaikki vapaus mitä on annettu opintojen valinnan suhteen pitää käyttää. Älkää pelätkö valitsevanne vääriä kursseja. Antaa uteliaisuuden viedä. Ei oppiminen maisteritutkintoon lopu.

Tuotantotalous

Aloitusvuotesi?
2013

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Materiaalitiede ja -tekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Sustainable Metals Processing

Kandisivuaineesi?
Tuotantotalous

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Kaikki talousosaaminen on hyödyksi, jos haluaa työllistyä teolliselle alalle.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Tuotantotalouden osaaminen on auttanut arvioimaan investointien kannattavuutta maisteripääaineeni projektitöissä. Vapaa-ajalla sivuaineesta on ollut hyötyä esimerkiksi talousuutisoinnin ymmärtämisessä.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli? Mitä pidit sivuaineesi tärkeimpinä oppeina?
Sivuaineen kurssit käsittelivät investointien kannattavuuslaskelmia, yritysten strategisia päämääriä ja projektien suunnittelua ja hallintaa. Tärkeimpinä oppeina pidin suunnittelun ja dokumennoin tärkeyttä hyvien ja kannattavien lopputulosten aikaansaamiseksi.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Ei.

Kenelle suosittelisit valitsemaasi sivuainetta?
Tuotantalouden osaaminen on hyödyllistä kaikille.

Yleisiä risuja tai ruusuja sivuaineestasi?
Paljon ryhmätöitä, jotka valmistavat hyvin maisteriopintoja varten. Kurssit pääosin hyvin toteutettuja ja mielenkiintoisia, ainoana poikkeuksena Ihminen Ryhmässä -kurssi.

Suosittelisitko jotain yksittäisiä kursseja sivuaineestasi? Kenelle suosittelisit juuri näitä kursseja?
Tuotantotalous 1 on hyvin suosittu kurssi, joka antaa perusteet yrityksen talouden osa-alueisiin. Sopii erityisesti yrittäjähenkisille opiskelijoille, mutta myös kaikille, jotka haluavat kartuttaa tietopankkiaan yrityksen talouteen vaikuttavista tekijöistä. Projektien Suunnittelu ja Ohjaus antaa valmiuksia ja työkaluja projektin johtotehtäviin. Jos tulevaisuuden tavoitteena on päästä suunnittelemaan ja johtamaan merkittäviä projekteja, suosittelen vahvasti kyseistä kurssia.

Ympäristöasioiden hallinta

Aloitusvuotesi?
Ennen vuotta 2013

Kandidaattivaiheen pääaineesi?
Kuitutuotetekniikka

Maisterivaiheen pääaineesi?
Kuitu- ja polymeeritekniikka

Kandisivuaineesi?
Ympäristöasioiden hallinta

Miksi valitsit juuri tämän sivuaineen?
Kiinnostus ymmärtää paremmin teollisuuden ja ympäristön rajapintaa – kuinka teollisuuspäästöt puhdistetaan, minkälainen toiminta oikeasti haitallista ympäristön näkökulmasta ja kyetä keskustelemaan ympäristöasioista faktoihin vedoten.

Miten valitsemastasi sivuaineesta on ollut hyötyä?
Sivuaineesta ollut hyötyä sekä työ- että arkielämässä. Ympäristöasioiden hallinta jo auttanut arkielämässä miettimään henkilökohtaisia valintojaan ympäristön suhteen, keskustelemaan asiasta faktapainotteisesti ja olemaan kriittinen siitä, mikä oikeasti ympäristön ja esim. ilmastonmuutoksen kannalta tärkeää toimintaa. Tämän lisäksi työelämässä olen tehnyt projektia koskien sivuaineeseeni. Koen, että puhdistusteknologioiden ja ympäristöasioiden hallinnan saralla tapahtuu paljon muutosta ja kehitystä, joka vaatii tietenkin osaavaa työvoimaa. Uskonkin, että sivuaine on tarjonnut minulle mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua koko elämäni ja urani ajan maapallon kipeimpään ongelmaan eli ilmaston lämpenemisen torjuntaan välillisesti tai suoraan. Koen myös, että sekä tekniikkaa että ympäristöasioita osaavia insinöörejä on tällä hetkellä liian vähän.

Minkälaisia kursseja sivuaineessa oli?
Kurssit itsessään painottuivat teoriaan ja teollisuuden sekä ympäristön rajapintaan. Kandivaiheen kursseissa ei ollut labroja erityisesti.

Vaatiko sivuaineesi jotain pohjatietoja? Jos kyllä, millaisia?
Ei vaadittu kovinkaan paljon pohjatietoja, saattoi olla, että tarvittiin aiheesta peruskurssi

Vapaa sana sivuaineesta tai esimerkiksi vapaasti valittavista kursseista, jotka olet kokenut hyödylliseksi.
Filosofia ja systeemiajattelu, sekä itsensä tunteminen ja johtaminen olleet erittäin hyviä kursseja auttamaan opiskelussa itsessään sekä valmistavat työelämään. Itsensä tunteminen ja johtaminen esim. 2-3 opintovuonna voisi olla hyväksi monelle ja kurssit tukivat toisiaan filosofia ja systeemiajattelun kanssa.