Prosessiteekkarit ry on vuonna 2012 perustettu korkeakouluyhdistys, joka syntyi Kemian tekniikan korkeakoulun kandidaattiuudistuksen myötä. Yhdistys ottaa vastaan Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun kemian tekniikan kandidaattiohjelmissa aloittavat uudet opiskelijat ja perehdyttää heidät yliopistoelämään sekä Aalto-yhteisöön. Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda yhteen Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita.

Olemme Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimiva erityisasemayhdistys. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa AYY:n jäsen ja kaikki ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme!

Prosessiteekkarit edistävät jäsenistönsä hyvinvointia ja virkistäytymistä järjestämällä monipuolisesti tapahtumia, kuten liikunta- ja kulttuuritapahtumia sekä erilaisia vapaa-ajan tapahtumia. Yhdistys valvoo myös jäsentensä etuja korkeakoulun ja yliopiston tasolla. Toimintamme tavoitteena on ylläpitää vanhoja sekä luoda uusia perinteitä. Teemme yhteistyötä ylioppilaskunnan, kiltojen, korkeakoulun sekä alan yritysten ja yhdistysten kanssa.

Prosessiteekkareihin voit tulla tutustumaan Kemian tekniikan rakennuksesta löytyvällä yhdistyshuoneella, pHuoneella. Yhdistyshuoneella on tarjolla jäsenille ilmaista kahvia, pelejä sekä hyvää seuraa. Yhdistyksen tunnistaa vihreästä väristä sekä sinisistä haalareista, joiden jokaista raajaa koristaa punainen, sininen ja keltainen raita. Raidat kuvastavat Kemian tekniikan korkeakoulun vanhoja kiltoja Kemistikiltaa, Vuorimieskiltaa sekä Puunjalostajakiltaa. Vanhoihin kiltoihin liittyneillä Prosessiteekkareilla voi myös usein nähdä vanhaa kiltaa edustavan haalarihihan.