Fuksipisteet

 PT Fuksipistekortti 2023

Fuksipisteiden tarkoituksena on tutustuttaa fuksit teekkarikulttuuriin, yhdistyksen ja ylioppilaskunnan toimintaan sekä muihin tieteenharjoittajiin yli kiltarajojen.

Fuksipisteitä varten jokaiselle fuksille annetaan oma fuksipistekortti. Fuksipisteitä keräät osallistumalla Prosessiteekkareiden, AYY:n ja sen alayhdistysten toimintaan – joko auttamalla tapahtumien järjestämisessä tai vain saapumalla paikan päälle! Pääasiassa saat valita miten pisteesi keräät, mutta muutaman fuksipisteen suoritus on jokaiselle fuksille pakollinen, kuten esimerkiksi käynti Opiskelijakulttuurimuseossa. Fuksipisteiden kerääminen kannattaa aloittaa aktiivisesti jo heti syksyllä, sillä jos pisteet puuttuvat mahdollisen Wapun aattona, puuttuu myös lakki päästäsi Wapun päivänä. Ei ole kuitenkaan syytä huoleen: kun lähdet innokkaasti mukaan, pistetilisi kertyy nopeammin kuin huomaatkaan! Tavoitteena ei ole uuvuttaa ketään vaan tarjota hauskoja hetkiä hyvällä porukalla. Pisteitä fuksipistekorttiisi kirjaavat fuksipäälliköt ja muut PT:n hallituksen jäsenet pitkin vuotta. Mahdollisena Wappuna jaetaan esteettömyystodistukset ja fukseista aktiivisimpia muistetaan.

Fuksipistekortit jaetaan fukseille orientaatioviikolla. Jos oma vihko jäi saamatta tai kadotit sen, tai jos näyttää siltä, että joku pakollinen piste jää saamatta, ota yhteys fuksipäälliköihin. Teemme tarvittaessa lisäjärjestelyjä. Pyyhettä ei kannata kuitenkaan heittää kehään kesken vuoden – vaadittavien pisteiden keruu ei vaadi mahdottomuuksia! Alla on eriteltynä muutamia pisteitä ja tapahtumia, lisätietoja voit kysellä fuksipäälliköiltä.

Lakkitutkinnon suorittamiseksi, ja Teekkarilakin ansaitsemiseksi tulee pakollisten pisteiden lisäksi suorittaa 30 vapaavalintaista fuksipistettä. Yhdestä tapahtumasta voi saada 1-3 fuksipistettä riippuen tapahtumasta, joten fuksipisteitä kyllä ehtii kertyä. Mikäli haluaa mainetta ja kunniaa, on mahdollista myös havitella fuksitohtorin arvonimeä, johon vaaditaan pakollisten pisteiden lisäksi 60 fuksipistettä. Puolestaan 75 fuksipisteellä voi saavuttaa itselleen Kunniatohtorin arvonimen. Erittäin aktiivisella ja inokkaalla osallistumisella on mahdollista yltää pakollisten pisteiden lisäksi 95 fuksipisteeseen saaden näin Superfuksin arvonimen.

Pakolliset pisteet

Näiden pisteiden suorittaminen on kaikille pakollista.

Pakollisia pisteitä voivat myöntää vain ja ainoastaan fuksipäälliköt.

8 op

Kahdeksan opintopisteen suorittaminen.

Polyteekkarimuseo

Opastettu kierros Opiskelijakulttuurimuseossa.

Laulukoe

Prosessiteekkareiden laulukokeen läpäiseminen keväällä. Tätä ei tarvitse jännittää, koe suoritetaan pienissä vapaavalintaisissa ryhmissä.

Pälewartti

Rento juttutuokio syksyn kuulumisista fuksipäälliköiden kanssa. Samalla tarkistetaan fuksipisteiden tilanne.

Yhdistyksen kokous

Osallistuminen yhdistyksen kokoukseen syksyllä tai keväällä.

Suurtyöpiste (6h)

Yhden suuremman työvuoron (6 h) tekeminen Prosessiteekkareiden, Kemistikillan, Vuorimieskillan tai Puunjalostajakillan vuosijuhlilla. Jos näihin ei pääse, tehdään lisäjärjestelyjä.

Fuksijäynä

Osallistuminen keväällä järjestettävään fuksijäynäpäivään. 

Esimerkkejä valinnaisista pisteistä

Liikuntapiste (1-3 p)

Osallistuminen PT:n liikuntavastaavien tai muiden järjestämiin erilaisiin liikuntatapahtumiin. 1 p per tapahtuma.

CHEMeleons-pelit (1 – 2 p)

CHEMin urheilujoukkue CHEMeleonsin peleihin osallistuminen Unisportin korkeakoulusarjassa. 1 p per peli.

20/30 op (1 p tai 2 p)

Edistyminen opinnoissa! 1 p 20 op suoritettuna, 2 p 30 op suoritettuna.

Toimaripiste (1 p)

Yhdistys hakee vuosittain uusia innokkaita toimijoita, jotka takaavat yhdistyksen kehittyvän toiminnan. Toimaripisteen saa, kun hakee Prosessiteekkareiden toimihenkilöksi.

Fuksimerkki (1 p tai 2 p)

Jokainen fuksivuosikurssi tekee oman haalarimerkin, joiden suunnitteluun voivat osallistua kaikki halukkaat. 1 p merkin ompelemisesta omiin haalareihin, 2 p suunnitteluun osallistumisesta.

Fuksimatrikkeli (1 p tai 2 p)

Jokainen fuksivuosikurssi tekee oman fuksimatrikkelin, joka on vuosikurssin oma persoonallinen julkaisu. Suunnitteluun voivat osallistua kaikki halukkaat. 1 p matrikkelissa olemisesta, 2 p suunnittelusta.

Kavitaatio ja sen järjestäminen (1 – 3 p)

Kavitaatio, eli PT:n fuksibileet, on perinteisesti täysin fuksien itse järjestämät suuret pippalot. 1 p saa Kavitaatioon osallistumisesta. 2 p saa työvuoron suorittamisesta Kavitaatiossa. 3 p saa jonkin Kavitaation osa-alueen vastuuhenkilönä toimimisesta.

CanCan (1 – 3 p)

Kuuluminen Prosessiteekkarifuksien omaan tanssiryhmään. CanCanissä kyse ei ole ihmisten tanssitaidosta, vaan meiningistä, jota riittää takuuvarmasti! Fuksivuoden parhaat kokemukset ja hauskimmat hetket koetaan CanCanin parissa. 1 p yhdelle keikalle osallistumisesta aina 3 pisteeseen asti.

Kahvitauko pHuoneella x3 (1 p)

pHuone on prosessiteekkarin toinen koti. 1 p kolmesta kahvitauosta tai hengailukerrasta pHuoneella.

Opintotapahtuma (1 p)

PT:n tai korkeakoulun opintoaiheiseen tapahtumaan osallistuminen.

Teekkariperinneviikko (1 – 2 p)

1 p yhteen tapahtumaan osallistumisesta. Teekkariperinneviikon perinteisiä tapahtumia ovat muun muassa Fuksien juhlasitsit tai Polin Appro.

Työpiste 6 h (2 p)

Ansaitaan osallistumalla tapahtuman tai muun järjestämiseen yht. 6 h ajan.

Vanha kilta -piste (1 – 3 p)

Osallistuminen CHEM:in vanhan killan (KK:n, PJK:n tai VK:n) tapahtumaan. 1 p jokaisesta tapahtumasta. Piste ei sisällä excursioita tai yritystapahtumia.

Toisen yhdistyksen fuksibileet (1 – 3 p)

Osallistuminen AYY:n fukseja vastaanottavan yhdistyksen järjestämiin fuksibileisiin. Esimerkiksi Sikajuhlat, Meioosi tai Annihilaatio (1 per piste)

Aavapiste (1 p)

Pisteen saa osallistumalla Aavan järjestämään tapahtumaan. Tapahtumia järjestetään pitkin vuotta, perinteisiä Aavan tapahtumia ovat esimerkiksi Aalto Afterparty, Aalto Open Air, Hugo-gaala, Humans vs Zombies, Aalto Amazing Race ja lukuisia hyvinvointitapahtumia.