Laura Lukkarila on valittu halliutksenmuodostajaksi vuodelle 2022 18.10. järjestetyssä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.