Arvon jäsenistö,

tervetuloa Prosessiteekkareiden ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen tiistaina 14.9. klo 16.00 alkaen. Kokouspaikkana toimii Kylän olohuone osoitteessa Jämeräntaival 5 A. Tilaan pääsee Jämeräntaival 5 A -rapun tai Jämeräntaival 5:n sisäpihan kautta.

Kokouksessa tullaan käsittelemään ansiomerkkitoimikunnan esitys kultaisen ansiomerkin ja kunniajäsenyyden myöntämisestä.

Jotta kokous saadaan alkamaan ajallaan, pyytäisin kaikkia saapumaan tilaan ajoissa.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Menettelytavat
 6. Ilmoitusasiat
 7. Hallituksen tilannekatsaus
 8. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen
 9. Kunniajäsenyyden myöntäminen
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Ystävällisin terveisin,

Oona Hanska
Puheenjohtaja 2021 | Prosessiteekkarit ry
+358 504074822 | puheenjohtaja@prosessiteekkarit.fi
Kemian tekniikan korkeakoulu | Aalto-yliopisto