Tervehdys jäsenistö!

Tervetuloa Prosessiteekkareiden sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka järjestetään torstaina 16.11.2023 klo 17.00 alkaen. Kokouspaikkana toimii Kandidaattikeskuksen D-sali (Y122, Otakaari 1, 02150 Espoo). Kokouksessa tullaan käsittelemään sääntömääräiset asiat, kuten ensi vuoden hallituksen kokoonpanon ja toiminnantarkastajien sekä varatoiminnantarkastajan päättäminen. Lisäksi kokouksessa tullaan päättämään jäsenmaksun suuruus tulevalle vuodelle. Esitys vuoden 2024 hallituksen kokoonpanosta lähetetään jäsenistölle viimeistään kaksi vuorokautta ennen kokousta. Jotta kokous saadaan alkamaan ajallaan, saavuttehan hyvissä ajoin paikalle, mielellään viimeistään 15 minuuttia ennen kokouksen alkua.

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Menettelytavat
6. Ilmoitusasiat
7. Hallituksen tilannekatsaus
8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta vuodelle 2024
9. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2024
10. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2024
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Syysterveisin,

Eveliina Palo
Puheenjohtaja 2023 | Prosessiteekkarit ry
Kemian tekniikan korkeakoulu | Aalto-yliopisto
+358 404167892 | puheenjohtaja@prosessiteekkarit.fi