Tervehdys jäsenistö!

Tervetuloa Prosessiteekkareiden sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka järjestetään tiistaina 29.3.2022 klo 17.15 alkaen. Kokouspaikkana toimii Ke1-luentosali (Kemian tekniikan talo, Kemistintie 1, 02150 Espoo). Kokouksessa tullaan käsittelemään muun muassa viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tarkentava toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.

Jotta kokous saadaan alkamaan ajallaan, saavuttehan hyvissä ajoin paikalle ennen kokouksen alkamista.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Menettelytavat
 6. Ilmoitusasiat
 7. Hallituksen tilannekatsaus
 8. Vuoden 2021 toimintakertomuksen esittely
 9. Vuoden 2021 tilinpäätöksen esittely
 10. Toiminnantarkastajien lausunto
 11. Tilinpäätöksen hyväksyminen
 12. Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille
 13. Tarkentavan toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022
 14. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022
 15. Muut esille tulevat asiat
 16. Kokouksen päättäminen

Parhain terveisin,

Laura Lukkarila
Puheenjohtaja 2022 | Prosessiteekkarit ry
+358 442111353 |puheenjohtaja@prosessiteekkarit.fi 
Kemian tekniikan korkeakoulu | Aalto-yliopisto