Tervehdys jäsenistö!

Tervetuloa Prosessiteekkareiden sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka järjestetään maanantaina 27.3.2023 klo 17:00 alkaen. Kokouspaikkana toimii Ke1-luentosali (Kemian tekniikan talo, Kemistintie 1, 02150 Espoo). Kokouksessa tullaan käsittelemään muun muassa viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tarkentava toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle. Nämä tiedostot löytyvät jäsenistön sähköpostilistalle lähetetyn kokouskutsun liitteistä, tutustuthan näihin jo ennen kokousta.

Jos liitteistä herää kommentteja tai kysymyksiä, voi ne nostaa esille kokouksen aikana tai mieluiten lähettää jo ennen kokousta minulle alla löytyvään osoitteeseen. Jotta kokous saadaan alkamaan ajallaan, saavuttehan hyvissä ajoin paikalle ennen kokouksen alkamista. Muistakaa maksaa yhdistyksen jäsenmaksu ennen kokousta.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Menettelytavat
 6. Ilmoitusasiat
 7. Hallituksen tilannekatsaus
 8. Vuoden 2022 toimintakertomuksen esittely
 9. Vuoden 2022 tilinpäätöksen esittely
 10. Toiminnantarkastajien lausunto
 11. Tilinpäätöksen hyväksyminen
 12. Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille
 13. Tarkentavan toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023
 14. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023
 15. Muut esille tulevat asiat
 16. Kokouksen päättäminen
   

Parhain terveisin,

Eveliina Palo
Puheenjohtaja 2023 | Prosessiteekkarit ry
Kemian tekniikan korkeakoulu | Aalto-yliopisto
+358 404167892 | puheenjohtaja@prosessiteekkarit.fi