*In English below*

Tervehdys jäsenistö!

Tervetuloa Prosessiteekkareiden sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka järjestetään perjantaina 6.3.2020 klo 17.30 alkaen. Kokouspaikkana toimii U141 U3 -sali Kandidaattikeskuksen U-siivessä (Kandidaattikeskus, Otakaari 1, 02150 Espoo). Kokouksessa tullaan käsittelemään muun muassa viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tarkentava toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle. Nämä tiedostot löytyvät tämän viestin liitteinä, tutustuthan näihin jo ennen kokousta.

Jotta kokous saadaan alkamaan ajallaan, toivomme, että saapuisitte saliin hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamista.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Menettelytavat
 6. Ilmoitusasiat
 7. Hallituksen tilannekatsaus
 8. Vuoden 2019 toimintakertomuksen esittely
 9. Vuoden 2019 tilinpäätöksen esittely
 10. Toiminnantarkastajien lausunto
 11. Tilinpäätöksen hyväksyminen
 12. Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille
 13. Tarkentavan toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020
 14. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2020
 15. Muut esille tulevat asiat
 16. Kokouksen päättäminen

Parhain terveisin,

Juhani Rahikka
Puheenjohtaja 2020 | Prosessiteekkarit ry
+358505058844 | puheenjohtaja@prosessiteekkarit.fi
Kemian tekniikan korkeakoulu | Aalto-yliopisto


Greetings members!

Welcome to the Association of Process Engineering Students’ statutory spring meeting on Friday the 6th of March starting at 17:30. The meeting will be held at U141 U3 -lecture hall in the U-wing of the Undergraduate Centre (Undergraduate Centre, Otakaari 1, 02150 Espoo). Among other matters we will cover last year’s annual report and financial statement as well as the strategy and the budget for the current year. These can be found in the attachments of this message (in Finnish only), please familiarize yourself with them beforehand.

In order to get the meeting started on time, please arrive at the lecture hall in good time.

Meeting agenda:

 1. Opening
 2. Verification of legality and quorum of the meeting
 3. Organization of the meeting
 4. Approval of the agenda
 5. Course of action
 6. Announcements
 7. The board’s situational report
 8. Presenting the year 2019 annual report
 9. Presenting the year 2019 financial statement
 10. Operations inspectors’ verdict
 11. Approval of the financial statement
 12. Granting discharge from liability
 13. Accepting the detailed strategy for the year 2020
 14. Accepting the budget for the year 2020
 15. Other matters
 16. Ending the meeting

Best regards,

Juhani Rahikka
Chair of the Board 2020 | Association of Process Engineering Students ry
+358505058844 | puheenjohtaja@prosessiteekkarit.fi
School of Chemical Engineering | Aalto University