Tervehdys kaikille!

Tervetuloa Prosessiteekkareiden ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen 3.11. klo 16.15 alkaen. Kokous järjestetään fyysisesti Ke2-salissa (Kemian tekniikan talo, Kemistintie 1, 02150 Espoo), mutta osallistuminen kokoukseen on mahdollista vain Microsoft Teams -alustalla. Kokouksessa käytetään äänestysmuotona etä-äänestystä, jonka vuoksi vaadimme jokaista kokoukseen osallistuvaa ennakkoilmoittautumaan kokoukseen osoitteessa: http://www.prosessiteekkarit.fi/ilmo/event/52. Ilmouttautuminen sulkeutuu 1.11. klo 23.55. Kokoukseen ei voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista.

Lähetämme ennakkoilmottautuneille Microsoft Teams -linkin kokouspäivälle, ja jaamme äänioikeutetuille linkin äänestysalustalle kokouksen aikana. Lähetämme samalla lisätietoja ja tarkempia ohjeita kokouksessa äänestämisestä. Prosessiteekkareiden hallitus on päättänyt, että kokouksen osallistujilta vaaditaan ennakkoilmottautuminen vedoten lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677).

Kokouksessa tullaan käsittelemään hallituksenmuodostajan valinta vuodelle 2021. Ehdolle asettuneet jäsenet voit nähdä osoitteessa http://www.prosessiteekkarit.fi/vaalit ja ehdokkaille on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä näillä sivuilla, kuin myös paikan päällä kokouksessa. Voit myös asettua itse ehdolle lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen Prosessiteekkareiden hallitukselle (hallitus@prosessiteekkarit.fi) aina hallituksenmuodostajan valintaan asti. Voi lukea hallituksen muodostamisen ohjesäännön tarkemmin täällä.

Kokouksen esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Kokouksen järjestäytyminen
  4. Työjärjestyksen hyväksyminen
  5. Menettelytavat
  6. Ilmoitusasiat
  7. Hallituksen tilannekatsaus
  8. Hallituksenmuodostajan valinta vuodelle 2021
  9. Muut esille tulevat asiat
  10. Kokouksen päättäminen

Ystävällisin terveisin,

Juhani Rahikka
Puheenjohtaja 2020 | Prosessiteekkarit ry
+358505058844 | puheenjohtaja@prosessiteekkarit.fi
Kemian tekniikan korkeakoulu | Aalto-yliopisto