Otso Kivivuori

 

HeiMoi

Olen Otso, tupsuvuoden prosessiteekkari. Haen paikkaa vuoden 2024 hallitukseen toisena fuksipäällikkönä eli pälenä.

Tähän minua on innostanut etenkin omana fuksivuotenanikin tunnettu upea kokemus jonka omat päleni olivat kovalla työllä järjestäneet. Teekkarielämä on tarttunut minuun vahvasti, ja tämän saman kokemuksen haluaisin antaa eteenpäin uudelle teekkarisukupolvelle. Myös perinteiden jatkuvuus on minulle tärkeää, ja mahdollisesti myös uusia perinteitä olisi mahtavaa olla perustamassa.

Tehtävän edellyttämiä taitoja minulle on kertynyt monesta paikasta. Toimin kuluvana syksynä vastuututorina CHEMin kansainvälisille fukseille, mistä olen oppinut paljon uusien opiskelijoiden ohjaamisesta, mielestäni jopa erityisen syvälti, olihan kyseessä ulkomaiset opiskelijat ja heidän tutustuttamisensa Aalto-yliopiston lisäksi Suomeen. Samoja ohjaamisen, johtamisen ja kouluttamisen taitoja olen oppinut myös toimiessani jo yli viisi vuotta partiojohtajana, missä olen vetänyt sekä säännöllistä että projektiluontoista toimintaa, esimerkiksi useita tapahtumia ja retkiä suunnitellessa ja toteuttaessa. Myös Pääkavitaattorina’23 olen tutustunut erityisesti opiskelijamenojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Koen että voisin näillä tiedoilla, taidoilla ja omalla heittäytymiskyvylläni olla pätevä valinta fuksipäällikön tehtävään, ja odotan innolla tulevan vuoden haasteita.

Prosessia kehittäen
Otso Kivivuori, @kivivyory

Jos sinut valitaan fuksipäälliköksi, mitkä ovat tavoitteesi seuraavalle 1,5 vuodelle? Miten kehittäisit fuksitoiminnan eri osa-alueita?

Tavoitteeni pyörivät tietenkin hienon fuksivuoden pitämisessä tuleville fukseille ja heidän tuomisensa Prosessiteekkariyhteisöön. Mielestäni fuksikasvatus yhdistyksessämme on jo erittäin hyvällä mallilla, mutta hiottavaa löytyy varmasti monella taholla.

Itse haluaisin rakentaa nykyisen lisäksi yhteistä toimintaa myös KV-vastaavan kanssa yhteistyössä, kandi- ja maisterifukseja yhteen hioen. Ainakaan omana fuksivuotenani en olisi tavannut maisterifukseja juuri ollenkaan ellen olisi lähtenyt kv-tutoriksi ja tähän haluaisin uudistusta. Mielestäni tämä paitsi toisi kandifukseille uusia tuttuja, se integroisi sekä kandi- että maisterifukseja paremmin Prosessiteekkareihin uusien kaverisuhteiden muodostuessa. Lisäksi haluaisin innostaa fukseja monipuolisesti eri tapahtumiin. On hienoa että fuksit käyvät aktiivisesti monissa heitä varten suunnitelluissa tapahtumissa. On vielä hienompaa jos he löytävät tiensä lisäksi Otaniemen muihin yhdistyksiin ja tapahtumiin.

Minkään ei kuitenkaan pitäisi tulla perustoiminnan kustannuksella, ja aionkin tietenkin pitää jo olemassa olevat perinteiset tapahtumat, kuten yhteistyötapahtumat muiden kiltojen kanssa, käynnissä, mutta myös rakentaa uutta etenkin chilliin ja helposti lähestyttävään päähän tapahtumakenttää.

Opiskelijat, jotka eivät tunne kuuluvansa johonkin yhteisöön tai saa opiskelujen alussa muodostettua suhteita opiskelijatovereihinsa, jäävät usein jälkeen opinnoissaan. Millä keinoin kaikki fuksit onnistutaan integroimaan johonkin yhteisöön tai löytämään oman porukkansa?

Jotta yhteisöön päästään integroitumaan tasapuolisesti, on avainasemassa tietenkin matalan kynnyksen monipuolinen toiminta. Raakiletason konsepti voisi olla esimerkiksi viikottainen avoin toiminta pHuoneella, esimerkiksi merkkien ompelun, leffa- tai peli-illan parissa. Kuitenkin kaiken toiminnan järjestäminen mahdollisimman saavutettavaksi niin ajallisesti, rahallisesti kuin mahdollisin erityisjärjestelyinkin on etusijalla.

Mielestäni ryhmäytymisen kehittymisessä on erinomainen tilaisuus seurata ja ohjata tilannetta jo olemassa olevien pälevarttien muodossa. Etenkin näissä suuntaisin oman huomioni yksittäisten fuksien ryhmäytymiseen ja hyvinvointiin ja varmistaisin että nekin jotka eivät ole siihen mennessä omaa ryhmää löytäneet saavat tukea kavereiden etsintään.

Prosessiteekkareille tulee vuosittain yli 200 fuksia. Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia näet tämän tuovan PT:n fuksikasvatukseen?

Tämä fakta on tuo toimintaan sekä positiivisia puolia että tiettyjä hankaluuksiakin. Suurempi joukko tuo PTlle useita iloisia kasvoja ja monimuotoisuutta, ja tekee toiminnasta eloisaa. Edelliseen kysymykseen viitaten suuri määrä uusia (ja vanhempiakin) oppilaita myös luo mahdollisuuksia useille ja monenlaisille kaveriporukoille ja kohtaamisille.

On kuitenkin aivan yhtä totta että suuri fuksimäärä tarkoittaa, että päällikköparilla ei yksinkertaisesti ole mahdollista antaa jokaiselle fuksille heidän ansaitsemaansa huomiota. Päleiltä se vaatii erityistä huomiota että kaikille saadaan tarvittava tuki Prosessiteekkariyhteisöön integroitumisessa. Viittaisin kuitenkin tässäkin edelliseen vastaukseen ja yksinkertaisia ja matalan kynnyksen taphtumia järjestämällä ja aktiivisesti niin jatkuvasti kuin etenkin pälevarteissa tilannetta seuraamalla uskon että tästäkin haasteesta selvitään.

Miten edistäisit suomen- ja englanninkielisten kandifuksien välistä yhdenvertaisuutta?

Englannin- ja suomenkielisen kandilinjan opiskelijoiden yhteensovittaminen on tärkeää ja koen että kv-tutorin kokemuksella minulla on erityisen hyvä lähtökohta tähän. Chem Eng -linjan fuksithan ovat jo lähtökohtaisesti mukana samassa toiminnassa ja tapahtumissa kuin suomenkielisetkin fuksit. Yhteenkuuluvuutta voisi kuitenkin edistää esimerkiksi plassatuilla sitseillä ja muissa tapahtumissa, joissa on erikseen jaetut ryhmät, sekoittamalla ulkomaisia oppilaita tasaisesti suomalaisten sekaan. Ulkomaisilla opiskelijoilla toki myös korostuu entistä enemmän tiedotus, sillä he eivät välttämättä tiedä suomalaisista tavoista ja käytännöistä mitään ja he voivat siksi olla varautuneempia lähtemään heille uuteen toimintaan mukaan. Lisäksi korottaisin myös tässä esiin entistä suuremman yhteistyön CHEMin kv-vastaavien ja heidän maisteri- ja vaihtofuksien kanssa, sillä ulkomaiselle kandiopiskelijalle voi löytyä kaveri helpommin paitsi muiden ulkomaisten joukosta, myös kokonaisuudessaan isommasta joukosta.

Fuksipäällikkönä toimiminen on tiimityöskentelyä. Millaisen työparin haluaisit itsellesi ja millainen pari itse olisit? Kuinka omalla toiminnallasi pidät hyvää paridynamiikkaa yllä?

Koska lähdin hakemaan tähän pestiin ilman etukäteen sovittua kumppania, on itsestäänselvyys että aion olla paras mahdollinen työpari ja kaveri kenelle vain joka kanssani tehtävään valittaisiin. Itse voin luvata että aion olla tehtävässä täysin sydämin mukana alusta loppuun saakka ja tukea pariani paitsi fuksipäällikön tehtävissä myös kaikessa muussa missä apua tarvitaan. Itse olen tekemisessäni käytännönläheinen, ratkaisukeskeinen, tarkka, ahkera ja uusia ideoita mielelläni toteuttamaan lähtevä. Toivoisin mahdolliselta parilta valmiutta lähteä ideoimaan ja toteuttamaan uutta, ja samaa intoa fuksikasvatukseen kuin itseltänikin.

 

6 Kommentit

 1. Wanhempi Weturinkuljettaja mallia XIX

  Moro Otso, pistetääs grilliin lämpöä!
  Alla olisi pari lyhyttä kyssäriä, joihin ei välttämättä löydy lyhyttä vastausta.
  1. Mitä teekkarius on?
  2. Mikä määrittää hyvän perinteen?
  3. Millaisia odotuksia sinulla on mahdolliselta 1,5 vuodelta tavoitteidesi lisäksi?

  Tsemppiä hakuun:)

  Vastaa
  • Otso Kivivuori

   Terve, arwon Weturinkuljettaja, ja Kiitos kysymyksistä!

   1. Näin insinööriaivoiselle hakijalle Teekkarius on juuri sellainen epätarkasti määritelty konsepti jonka ymmärrämme enintään intuitiivisesti :D. Itselleni omassa teekkariudessani (ja muutenkin elämässä) on tärkeää ottaa mahdollisuuksista kiinni ja lähteä kokemaan uutta vaikka ei olisikaan niin varma siitä mihin on lähtemässä, tärkeää auttaa toisia ja tärkeää pitää hauskaa. Yleisellä tasolla olen myöskin havainnut että teekkareilla tuntuu olevan taipumus olla juuri sopivan ilkikurisia ja halua lähteä toteuttamaan uusia ideoita. Vielä viimeksi mainittakoon että teekkarius saa ihan luvan kanssa olla jokaiselle teekkarille aivan omanlaista.

   2. Minun mielestäni hyvän perinteen aistii siihen osallistujissa. Tässä päädytään samoihin epätarkasti määriteltyihin käsitteisiin kuin ensimmäisessäkin vastauksessa, mutta lyhyesti sanottuna, etenkin teekkaripiireissä, ovat sellaisija joihin kaikki osallistuvat riehakkaasti (tai perinteen edellyttämään tapaan :D. Onhan niitä vakavampiakin perinteitä myös näissä piireissä) ilman huolta siitä mitä muut ajattelevat yhteisestä riehakkuudesta. Sellaisia, joita seuratessa tuntee kaikkien olevan iloisia ollessaan paikalla.

   3. Itse odotan jo nyt tiettyjä hetkiä. Sitä kun ensimmäisen kerran tapaan fukseja Waraslähdössä. Sitä kun ensimmäisen kerran seison FTMK:n kanssa rivissä Amfilla. Sitä kun lukkaroin fuksisitseillä tai osallistun heidän järjestämään Kavitaatioon. Laajemmin odotan tulevaa yhteistyötä niin päällikköparin, ISOvastaavan, FTMKn kuin fuksienkin kanssa. Uskon että jo suunnittelupöydissä löydetään yhteinen sävel tekemiseen.

   Vastaa
 2. utelias

  Hei Otso! Mahtavaa, että Fuksipäällikön pestistä saadaan kunnon kilpailu aikaan. Tässä olis pari kyssäriä sulle!
  1. Fuksipäällikön pesti on ainutlaatuinen ja hommat oppii oikeastaan vain tekemällä. Haasteita tulee jatkuvasti vastaan ja tilanteet voivat hyvinkin äkillisesti muuttua vaikka kuinka hyvin asiat on suunnitellut. Miten toimit tilanteissa, jotka vaativat nopeita ratkaisuja?
  2. Miksi sinua kiinnostaa juuri Fuksipäällikön virka vs Kv- ja maisterivastaavan virka, jossa ollaan myös vastuussa fuksikasvatuksesta, mutta vaan kansainvälisellä sekä maisteritasolla, josta sinulla hakemuksesi mukaan on kokemusta?
  3. Mainitsit vastauksissasi, että fuksit tarvitsevat tukea Prosessiteekkaiyhteisöön integroitumisessa. Miten toimit tapauksissa, jossa fuksi kokee oman paikkansa olevan PT:n ulkopuolella.
  4. Fuksivuoden aikana tapahtumia on runsas määrä. Mainitsit, että haluaisit lisätä tietynlaisia tapahtumia. Karsisitko pois jotain nykyisistä tapahtumista? Onko sinulla mielessä joku tapahtuma, mikä ei ole toiminut?

  Vastaa
  • Otso Kivivuori

   Moro, ja kiitos kysymyksistä, utelias.

   1. Nopeiden ratkaisujen tekeminen on mielestäni kyvyistäni keskitasolla. En ole siinä mitenkään ammattilainen mutta pystyn kyllä hoitamaan homman myös yllätyksien kera. Itselle sopivan tuntuinen prosessi tähän voisi olla aluksi ottaa yhteys päällikköpariin mikäli mitenkään mahdollista, ja vähintäänkin vahvistaa että itse ajateltu ratkaisu tuntuu myös parille sopivalta. Mikäli tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, yrittäisin itse keskittyä siihen että ajattelen itse toimen läpi ainakin kerran ennen kuin ryhdyn siihen.

   2. Tämä vastaus kiteytyy siihen, että tulin itse taloon kandifuksina. Siksi minulla on kaikkein vahvimmat muistot ja tunnesiteet kandifuksitoimintaan ja sen eteenpäin viemisessä haluan olla mukana. Kuten vastauksista varmasti luitkin, haluaisin kuitenkin aktiivisesti tehdä yhteistyötä kv-vastaavan kanssa ja jos tämä päällikön paikka jää sivu suun niin harkitsen vakavasti myös siihen pestiin lähtemistä.

   3. Minun näkökulmastani jos fuksilla on oma kaveriporukka löydetty, on tavoitteet saavutettu jo 95%:sti. Vaikka tämä porukka löytyisikin vanhasta killasta tai jostakin harrastusyhdistyksestä, se on kuitenkin fuksille itselleen parempi kuin se että kaverisuhteet yritettäisiin väkisin vääntää löytymään PT:ltä. Itse en puuttuisi tilanteeseen ellei fuksi jää kokonaan yksin.

   4. Käytetään tähän esimerkkinä vaikka toisen kysymyksen raakilekonseptia matalan kynnyksen pHuonetapahtumista. Tämä voisi esimerkiksi olla uudelleen rakennettu ISOryhmätapahtuma, jolloin jokainen ISOryhmä järjestää kaksi tapahtumaa omille fukseilleen ja yhden avoimen tapahtuman. Yhteistyöstä maisterifuksien kanssa voisi mainita, että yksinkertainen tapa toteuttaa näitä olisi kutsua myös maisterifuksit osallistumaan tiettyihin kandifuksitapahtumiin ja päinvastoin. Näitä voi ajatella siis etenkin jo olemassa olevien tapahtumien uudelleenajattelulla eikä välttämättä uusina tapahtumina jotka tarvitsevat lisätilaa kalenterista.

   Kiitos erittäin mielenkiintoisista kysymyksistä! Näihin oli ilo pohtia vastauksia.

   Vastaa
 3. Se Toinen Weturinkuljettaja XVIII

  Moi Otso! Hienoa nähdä, että olet hakenut fuksipäällikön pestiin! Tässä multakin vielä muutama kyssäri pohdiskeltavaksi 🙂

  1. Mikä on mielestäsi fuksipäällikön tärkein ominaisuus ja miten täytät tämän ominaisuuden?
  2. Parityö- ja ryhmätyötaidot ovat ehdottoman tärkeitä fuksipäällikön virassa, kuinka varmistat sen että saatte jaettua hommat tasapuolisesti ja että komminkointi sujuu sinun ja parisi välillä? Entä sinun ja hallituksen välillä? Entä sinun ja PTFTMK:n välillä? Entä sinun ja FTMK:n välillä?
  3. Mitä tapahtumia/mahdollisuuksia lisäisit ja mitä mahdollisesti ottaisit pois tai jättäisit tekemättä 1,5-vuotisen pestisi aikana? Millaisia taas säilyttäisit?

  Tsemppiä hakuun!

  Vastaa
  • Otso Kivivuori

   Terve, arwon Weturinkuljettaja. Mennäämpä suoraan kysymysten pariin.

   1. Minusta on aika mahdotonta valita vain yksi ominisuus joka on fuksipäällikölle tärkein. Innostavuus, pitkäjänteisyys ja ahkeruus tulevat mieleen. Ehkä ainakin lähelle huippia nousee kuitenkin lähestyttävyys. Uskon että pystyn olemaan samaan aikaan sopivan maanläheinen, että fuksit uskaltavat itsenäisesti lähestyä minua, mutta myös hyvä lähtemään itse juttelemaan heidän kanssa monessa eri tilanteessa.

   2. Tämä vaatii erityistä työtä, sillä en ole ennestään tuntenut tällä hetkellä hakenutta mahdollista paria juuri pintatasoa tarkemmin. Uskon että aktiivisella ryhmätyötapojen rakentamisella yhteinen sävel kyllä löydetään. Työtehtävien jako päällikköparin kanssa menisi mielellään keskenään keskustelemalla, mitkä hommat ovat kummallekkin mieluisampia ja miten kahdestaan päästään parhaalla tavalla parhaaseen lopputulokseen. PTFTMKn kanssa mieluusti sovellettaisiin samaa periaatetta kolmistaan, ja tässä on se etu että jos pääsen läpi, niin itselle tuttu ISOvastaavakandidaatti löytyy, jonka kanssa yhteistyöstä on jo kokemusta. FTMK on isompi porukka, mutta heidänkin kanssa uskon että homma saadaan parhaiten pyörimään tarjomalla omaa osaamista niihin yhteisiin hommiin jossa pystyn auttamaan, ja PTHssa uskon toiminnan pyörivän samoin.

   3. Kuten aiempaakin kommenttiin vastasin, tapahtumia ei välttämättä tarvitse lisätä tai jättää välistä. Itse en välttämättä lähtisi kehittämään esittelemiäni ideoita pHuonetapahtumista ja yhteistyöstä maisterifuksien kanssa niin, että niihin vaadittaisiin aikaa jonkun muun kustannuksella, vaan mieluummin integroisin ne jo olemassa olevaan toimintaan. Jos kuitenkin jostain olisi pakko karsia, jonkin syksyn rastikiertelyistä voisi vaihtaa muunlaiseen toimintaan.

   Kiitos paljon kysymyksistä!

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *