Olli Penttilä

 

Olen Olli ”Pena” Penttilä, ilon täyteinen tekniikan kandidaatti sekä neljännen vuoden prosessiteekkari. Ilmaisen tämän hakemuksen muodossa kiinnostukseni Prosessiteekkarit ry:n tulevan hallituksen yrityssuhdevastaavan virkaa kohtaan. Rakas yhdistyksemme on ollut tärkeä osa korkeakoulutaivaltani opintojeni alusta alkaen, ja olisikin suuri ilo ja kunnia olla osa yhdistyksen tulevaisuutta vuoden 2024 hallituksen jäsenenä.  

Viimeisen kolmen vuoden aikana olen ollut aktiivisesti mukana yhdistyksemme toiminnassa. Erinäisten ISO ja tutor tehtävien ohella olen ylläpitänyt paljutoimintaa ja -kulttuuria yhdistyksen virallisena paljumestarina vuoden 2022 tapahtumatoimikunnassa. Kuluvan vuoden aikana olen toiminut yhdistyksemme excursiomestarina, järjestäen excursioita ja kehittäen yrityssuhdetoimintaamme. Erityisenä onnistumisena kuluvalta vuodelta voisi nostaa viimekeväisen Faasimuutoksen, josta saimme yhdessä yrityssuhdevastaava Niilo Virrin kanssa muodostettua varsin monipuolisen ja kattavan excursiokokemuksen. Faasimuutos ´23 sai positiivista palautetta niin osallistujilta kuin myös yrityksiltä, jättäen soveltamiskelpoiset raamit tulevien vuosien Faasimuutoksille. Yhdistystoiminnassa kasvanut ja kehittynyt persoonani on huumorintäyteinen ja järjestelmällinen, ja se pyrkii aina löytämään hopeareunuksen vastaan tulevista pilvistä. Rentona, avuliaana ja helposti lähestyttävänä henkilönä toimin parhaiten osana yhteistyökeskeistä tiimiä, ja nautinkin muiden innostuneiden persoonien seurasta. Ongelmatilanteissa osaan ottaa tilanteen haltuun ja katsoa ongelmaa ratkaisukeskeisesti eri näkökulmista. Näin ongelmat saadaan aina ratkaistua.  

Koen, että yritystoiminta on tärkeä osa yhdistyksemme toimintaan, ja sitä tulee vaalia sopivalla arvokkuudella ja kunnioituksella. Aito innostukseni ja kiinnostukseni kemian teollisuutta kohtaan  takaa sen, että tulen olemaan täysin sydämin mukana yhdistyksemme yrityssuhdetoiminnan  ylläpidossa, suunnittelussa ja kehityksessä. Odotan suurella innolla mahdollisia tulevia  hallitustehtäviä sekä niiden luomia uusia mahdollisuuksia! 

Prosessiteknillisin terveisin, 
Olli Penttilä

Miten lähtisit kehittämään yhdistyksen yrityssuhteita ensi vuodelle?

Hyvä ja haastava kysymys! Yhdistyksemme yrityssuhteet ovat omasta näkemyksestäni olleet viime vuosina varsin hyvällä linjalla, ja tulen ilomielin ylläpitämään ja ideoimaan niitä yhä paremmiksi. Vuosisopimuksiin ja haalarisponsoreihin liittyviä konkreettisia kehityskohtia on vielä tässä vaiheessa syksyä hieman haastava listata, sillä viime vuosina sponsorointien laadun ja määrän suhteen on pidetty ihailtavan korkeaa tasoa. Haluan ehdottomasti ylläpitää ja kehittää sitä, että sponsorointeihin ja yritysyhteistyöhön haetaan niin pieniä kuin suuria yrityksiä eri prosessiteollisuuden osa-alueilta. Yrityssuhteidemme laajentaminen myös uusille sekä vähemmän tunnetuille kemian teollisuuden osa-alueille olisi mielestäni erityisen arvokasta. Näin kemian teollisuuden kirjoa saadaan tuotua niin jäsentemme tietoisuuteen kuin myös yhdistyksemme imagoon entisestään.

Excursioiden ja yritysyhteistyön suhteen alustavia konkreettisia kehitysideoita voisivat olla esimerkiksi toimialakohtaisten teemaviikkojen pilotoinnit. Karkea konsepti olisi valita muutama tietyn toimialan yritys, joiden kanssa järjestettäisiin esimerkiksi workshop -ilta sekä excursio viikon aikana. Myös yhteisexcursiot Aalto-yliopiston muiden yhdistysten ja kiltojen kanssa voisivat olla toimiva konsepti, jota mielelläni vien eteenpäin.

Kuvaile vuorovaikutustaitojasi. Miten lähestyisit yritystä, jonka kanssa yhdistyksellä ei vielä ole ollut yhteistyötä?

Koen olevani melko vuorovaikutuskelpoinen henkilö. Pyrin viemään keskustelua aktiivisesti eteenpäin, sillä saman asian ympärillä pyöriminen harvoin vie itse aihetta eteenpäin. On myös luonnollisesti tärkeää, että toinen osapuoli huomioidaan niin aihe- kuin tilannetietoisesti. Näin estytään kiusallisilta tilanteilta sekä väärinkäsityksiltä.

Aloittaessamme yhteystyön yhdistyksellemme uuden yrityksen kanssa, lähtisin liikkeelle perusasioista; keitä olemme, mitä teemme, miksi haluamme tehdä juuri kyseisen yrityksen kanssa yhteistyötä, miten yritys hyötyisi välisestämme yhteistyöstä. Usein excursio tai vaikkapa workshop-ilta yrityksen luona toimii hyvänä jäänmurtajana, kun yrityksen toimijat ja yhdistyksemme jäsenet pääsevät tapaamaan toisiaan konkreettisen asian äärellä. Näin jatkossa erimerkiksi mahdollisten sponsorointiyhteistöiden työstäminen on kummallekin osapuolelle mukavampaa.

Kuinka paljon ja millaisia tehtäviä delegoisit kisälleillesi ja excursiomestarille?

Yhdistyksemme yrityssuhteiden ylläpito vaatii yhteistyötä. Kisällit ja excursiomestari toimivat ehdottomasti yrityssuhdevastaavan rinnalla yhdistyksen yrityssuhdetoiminnan edustajina, eivätkä missään nimessä vain yrityssuhdevastaavan apuna. Yrityssuhdekisällien tehtäväkuvaan sopivat mielestäni hyvin sponsorointeihin, niin vuosisopimuksiin kuin haalareihin liittyvät yrityskontaktoinnit. Työmäärä on tottakai suhteellinen kisällien omiin aikatauluihin ja jaksamiseen, mutta lähtökohtaisesti puhuttaisiin luultavasti muutamasta yrityskontaktoinnista kisälliä kohti. Jos innostusta löytyy laajempaan toimintaan alan yritysten kanssa, niin luonnollisesti pyrin tukemaan tätä innostusta kaikin mahdollisin keinoin.

Excursiomestarin kanssa päätehtävämme tulee muodostumaan tulevan kevään Faasimuutoksen sekä vuoden muiden excursioiden ja yritystapahtumien suunnittelusta, järjestelyistä ja toteutuksesta. Faasimuutos sijoittuu usein maaliskuulle, jonka takia suunnitteluvaihe pärähtää käyntiin heti toimikauden alussa. Hyvä ja ennakoiva Faasimuutossuunnittelu johtaa mukavaan järjestely- ja toteutusvaiheeseen, työjaosta onkin mielestäni parasta sopia henkilökohtaisesti excursiomestarin kanssa, jotta molempien parhaat kyvyt saadaan käyttöön. Muiden yksittäisten excursioiden suhteen avoin ja selvä työnjako kontaktointien ja järjestelyiden suhteen luo hyvän pohjan excursioiden onnistumiselle.

 

15 Kommentit

 1. Juha

  Hei Pena!
  Hienoa nähdä että hait kyseiseen virkaan. Minulla olisikin osuva kysymys sinulle: Miten toimisit hypoteettisessa tilanteessa, jossa yritys X on ilmaissut mielenkiintonsa sponsorointimahdollisuuksiin sähköpostiketjussa, mutta ei enää vastaa sähköposteihin usean yrityksen jälkeen? Hypoteettisessa tilanteessa hallussasi ei myöskään ole kyseisen yrityksen edustajan puhelinnumeroa.

  Vastaa
  • Olli Penttilä

   Hei Juha,

   Kiitos osuvasta kysymyksestäsi! Kuvailit hypoteettista tilannetta, jossa sponsorointimahdollisuuksista kiinnostunut yritys lopettaa yllättäen sähköposteihin vastaamisen, eikä yrityksen edustajaan saa yhteyttä puhelimitse. Kuvailemassasi tilanteessa lähtisin etsimään yritykselle uutta kontaktia esimerkiksi yrityksen verkkosivujen kautta. LinkedIn toimii myös varsin hyvänä alustana yrityskontaktoinneille sähköpostin ja puheluiden ohella. Jos yritykseen ei saada tästä huolimatta minkään tasoista yhteyttä, voi esimerkiksi vierailu yrityksen toimistolla olla mahdollisuus yhteydenpitoon.

   Vastaa
 2. George Zacharius

  Moro Pena!
  Erinomaisen hienoa että hait Yrityssuhdevastaavan pestiin! Haluaisinkin esittää muutaman kysymyksen sinulle:

  1. Kuvitellaan hypoteettinen tilanne, jossa olet päättänyt tehdä reiluja korotuksia (n.30-40%) haalareiden mainospaikkojen hintoihin. Muutamat firmat ovat kuitenkin haluttomia maksamaan uusia korotettuja hintoja. Miten toimit?
  2. Kuvitellaan toinen hypoteettinen tilanne, jossa olet saanut yhteyden potentiaaliseen sponsoriyritykseen, ja tarjoat heille haalaripaikkaa. Yrityksen edustaja lupaa palata asiaan kahden viikon sisällä, mutta vastausta ei kuulu. Soitat firmalle tiedustellen tilannetta, ja hän lupaa jälleen palata asiaan kahden viikon sisällä. Odotat jälleen kaksi viikkoa, mutta vieläkään et ole saanut vastausta. Soitat vielä kerran uudelleen, jolloin yrityksen edustaja pahoittelee tilannetta ja lupaa vastata seuraavalla viikolla. Et kuitenkaan saa vieläkään vastausta. Oma aikasi alkaa loppua, sillä haalaritkin pitäisi tilata pian. Miten toimit?
  3. Mikä tulisi olla Faasimuutos ’24:n virallinen aamuherätuskappale?

  Vastaa
  • JP

   Hei Pena!
   Miten ajattelit jakaa koulutyösi hallituspestin kanssa? Olet selkeästi jämpti kaveri hoitamaan kouluasioitasi, joten miten menettelet hallitusvuonna? Hyvinvointisi on tärkeää, joten ajattelitko vähentää koulua vai onko sinulla jokin taktiikka siitä, miten selviydyt koulutaakasta? Miten yleisesti ajattelit huolehtia omasta jaksamisestasi hallitusvuoden aikana?

   Vastaa
   • Olli Penttilä

    Hei JP,

    Kiitos kysymyksestäsi! Koen, että koulutyön ja hallitustehtävien tasoittaminen on erityisen tärkeää niin oman oppimisen kuin oman jaksamisen näkökulmasta. Tällä hetkellä olen tasoittanut tulevan kevään ja ensi syksyn opinnot tasaiseksi siten, että työmäärän muutos pysyisi mahdollisimman pienenä. Näin hallitustehtäviä sekä omaa vapaa-aikaa on helpompi suunnitella tulevalle vuodelle. Olen maisteriopintojeni aikana pyrkinyt pitämää joka viikolla 1-2 hyvinvointipäivää, jolloin keskityn palautumiseen. Tulenkin pitämään tästä tiukasti kiinni myös tulevana mahdollisena hallitusvuotena.

    Vastaa
  • Olli Penttilä

   Hei George Zacharius,

   Kiitos kysymyksistäsi, alta löydät kysymyskohtaiset vastaukseni!

   1. Kuvailemasi tilanne, jossa haalareiden mainospaikkojen hintoihin on jouduttu tekemään reiluja korotuksia, on varsin ikävä. Tällaisen tilanteen taustalla on usein jokin pakottava tekijä, jonka takia yhdistyksemme on täytynyt nostaa mainossponsorointien hintoja. Luodessani keskustelua mainitsemiesi yritysten kanssa, pyrkisin aluksi luomaan myös yritysten näkökulmasta ymmärrystä yhdistyksemme tiukan tilanteen suhteen. Jos tästä huolimatta yritykset eivät halua jatkaa yhteistyötä haalarisponsorointien suhteen, neuvottelisin heidän kanssa mahdollisesti muista, matalahintaisemmista sponsoroinneista. Näin ollen pyrkisin myös etsimään muita yrityksiä, jotka olisivat halukkaita lähtemään mukaan haalarisponsoriksemme hieman korkeista hinnoista huolimatta.

   2. Hieno kysymys! Pyrkisin tällaisessa tilanteessa ilmoitta yritykselle jo hyvissä ajoin haalareiden tilausikkunan takarajasta, ja siitä milloin viimeistään olisi hyvä päätyä lopputulokseen haalarisponsorointipäätöksestä. Jos tästä huolimatta yrityksellä kestää päätöksen kanssa pitkään, voi alustavan vaihtoehtoisen sponsorin etsintä voisi olla sopivaa. Jos kaikesta viivästelystä huolimatta alkuperäinen yritys ei ole halukas haalarisponsoroinnin suhteen, lähtisin luomaan sopimusta etsimäni vaihtoehtoisen yrityksen kanssa.

   3. Varsin nokkela ja ajankohtainen kysymys! Tulevan kevään Faasimuutoksen aamuherätyskappaleen suhteen vaihtoehtokattaus on varsin laaja, ja uskon vahvasti, että päädymme tulevan excursiomestarin kanssa parhaaseen mahdolliseen vaihtoehtoon, jolla jokainen faasinmuuttaja saadaan hymysuin ylös sängystä. En ole koskaan herännyt alakuloisena Muumi-herätyskellon sulosointuihin.

   Vastaa
 3. ToripoLLLiisi

  Hei Pena!
  Mukava nähdä, että yritystoiminta kiinnostaa! Sinulla kun on kokemusta excursioista, niin voisitko kertoa mikä on lempiexcukohteesi ja miksi se on Oulu?

  Vastaa
  • Olli Penttilä

   Hei ToripoLLLiisi,

   Kiitos kysymyksestäsi! Kuten näppärästi jo vastasitkin esittämääsi kysymykseesi, lempiexcukohteeni on yllättäen Oulu. Oulun ainutlaatuinen luonto, kulttuuritarjonta sekä ystävälliset ihmiset luovat mahdollisuuksia monipuolisille Oulu-excursioille. Kuten vanha sananlaskukin sanoo, Oulusta sinä olet tullut ja Ouluksi pitää sinun jälleen tuleman.

   Vastaa
 4. Emerituspaljumestari

  Tekisitkö yhteistyötä paljualan yrityksien kanssa? Erityisenä toiveenani olisi excursio paljutehtaalle. Miten osallistaisit yhdistyksen paljumestareita (entisiä ja nykyisiä) yhteistyön suhteen?

  Vastaa
  • Olli Penttilä

   Hei Emerituspaljumestari,

   Hieno, tärkeä sekä sydäntä lämmittävä kysymys! Esittämäsi idea excursiosta paljutehtaalle on erittäin hyvä ja innovatiivinen. Paljukulttuuri on tärkeä osa teekkarikulttuuria ja tapahtumiamme! Suurena KeLa-intoilijana koen, että termodynaamiset mallit, jotka mallintavat lämmönsiirtoa paljun kaltaisessa pöntössä, ovat varsin kiehtovia. Suomesta löytyy onneksemme muutamia paljuja/kylpytynnyreitä valmistavia yrityksiä, joihin varmasti pääsisimme tutustumaan. Näen, että onnistunut excursio alan yritykseen voisi mahdollisesti luoda pohjaa tulevaisuuden yhteistyölle. Tälläisen yhteistyöhankkeen suunnittelu-, järjestely- ja toteutusvaiheisiin olisi tärkeä luonnollisesti ottaa mukaan yhdistyksemme omia asiantuntijoita eli paljumestareita, niin entisiä kuin nykyisiä sekä tulevia! Osallistamisesta ja työnjaosta sopisimme paljumestareiden kanssa siten, että jokaisen parhaat kyvyt tulevat yhteisessä hankkeessamme käyttöön.

   Vastaa
   • Emerituspaljumestari

    Kiitos Olli ”Pena” Penttilä vastauksestasi.

    Mahtavaa kuulla, että paljutehdasexcursio herättää kiinnostusta. Tämä lämmittää emerituspaljumestarin sydäntä.

    Onnea hakemusprosessiin!

    Vastaa
 5. Olli tää on se

  Olli tää on se mitä mä oon aina halunnut, Olli tää on se…

  Mikä on se juttu, mitä oot aina halunnut kehittää PT:n toiminnassa?

  Vastaa
  • Olli Penttilä

   Hei Olli tää on se,

   Olen ollut varsin tyytyväinen yhdistyksemme toimintaan viime vuosina, ja konkreettisten kehityskohteiden etsintä PT:n toiminnasta on varsin haastavaa. Haluan kuitenkin antaa konkreettisen vastauksen kysymykseesi Olli tää on se. Jos otamme vertauskuvallisen mallin, kuten prosessin, kuvaamaan yhdistystämme, niin prosessien kehittämisen ja optimoinnin alalla lähdemme matkalle tehokkuuden labyrinttikäytävissä. Se on monimutkaisten tanssien sinfonia, jossa datan valssi harmonisoituu kokeilun tangon kanssa. Kuvittele tämä: hohtava muuttujien kaskadi, joista jokainen on tähti kosmisessa yhtälössämme, kun navigoimme tehottomuuden pimeässä aineessa. Mielestäni myös tämän hetkinen pHuoneen kahvi on jossain määrin liian tummapaahtoista, ja se maistuu silloin tällöin hieman tislauskolonnin pohjatuotteilta. Mielelläni haluaisinkin nähdä hieman helläpaahtoisempia kahveja pHuoneella monipuolisen kahvitarjonnan nimissä!

   Vastaa
 6. ilmarifani112

  Hei Olli!

  Minkä sellaisen yrityksen kanssa haluaisit tehdä yhteistyötä, jonka kanssa PT ei aiemmin ole ollut tekemisissä?

  jaxuhalit
  ilmarifani112

  Vastaa
  • Olli Penttilä

   Hei ilmarifani112,

   Hieno kysymys, kiitos siitä! Useita mielenkiintoisia yrityksiä, joiden kanssa PT ei vielä tee paljoa yhteistyötä, on. Esimerkiksi eri prosessilaitteiden valmistajat ja niiden toimittajat voisivat olla hyvä ns. aluevaltaus uusille yrityssuhdekontakteille!

   Mukavaa syksyn jatkoa sinulle, ilmarifani112!

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *