Emmi Pekkola

Moikka!

Mie oon Emmi Pekkola, toisen vuoden prosessiteekkari pääaineenani kemian tekniikka ja prosessit, ja haen Prosessiteekkareiden rahastonhoitajaksi vuodelle 2024. Vaikka toisen vuoden opiskelijana mulla ei ole kerrytettynä mittavaa PT-CV:tä, lähdin heti fuksina mukaan yhdistystoimintaan ja sen järjestämiseen toimien apu-IE:nä, toisena Kavitaation markkinointivastaavana ja nyt syksyllä ISOna.

Innostukseni taloudenhoitoon ja rahastonhoitajan pestiin ei tosin ole täysin tuulesta temmattu. Prosessiteekkariuden lisäksi olen myös gradua vaille valmis kauppatieteiden maisteri laskentatoimen pääaineesta ja alan opintojen lisäksi olen kerryttänyt kirjanpito- sekä taloushallintokokemusta alan töissä jo useamman vuoden ajan. Nyt kuitenkin haluaisin hyödyntää osaamistani yritysmaailman lisäksi myös rakkaan opiskelijayhteisömme parissa.

Yhdistyksen taloudenhoidon näen tällä hetkellä olevan hyvällä tasolla, enkä pyrkisi tekemään siihen merkittäviä muutoksia. Tahtoisin kuitenkin edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä yhdistyksen taloudesta.  Rahastonhoitajana haluaisin kiinnittää huomioni perinteisten tehtävien lisäksi yhdistyksen laadukkaan toiminnan turvaamiseen ja sen taloudelliseen mahdollistamiseen myös tulevaisuudessa. Huolehtimalla että yhdistys ja sen toiminta on taloudellisesti kestävällä ja hyvin hoidetulla pohjalla, haluaisin osaltani varmistaa että yhdistyksemme on valmis tuottamaan innostavaa toimintaa myös tulevaisuuden kasvavalle opiskelijamäärällemme.

Heränneitä kysymyksiä tai aatteita voi jakaa mulle täällä vaalisivulla tai telegramissa @emmipekkola!

Rahastonhoitajan työ on tärkeää, mutta välillä kovinkin itsenäistä työtä. Miten varmistaisit, että kirjanpito tulee tehtyä, maksut tulee maksettua ja laskut selviteltyä ajallaan?

Rahastonhoitajan hommissa tärkeää on huolellinen aikatauluttaminen. Tässä pestissä etuna on mahdollisuus joustavuuteen ja omatoimiseen työskentelyyn, joka varmasti helpottaisi taloudesta huolehtimista. Varaisin viikostani aina tarvittavan verran aikaa laskuttamiselle, maksujen hoitamiselle ja kirjanpidolle, jotta yhdistyksen maksuvalmius pysyisi aina hyvällä tasolla, eikä kassavajetta pääsisi syntymään esimerkiksi kehnosti aikataulutetun maksuliikenteen vuoksi. Toteuttaisin tätä esimerkiksi luomalla kirjanpidolle kuukausittaisen aikataulu, jonka mukaan pystyisin seuraamaan tarkasti yhdistyksen toteumaa ja pysyisin siten kartalla saatavista, puuttuvista laskuista ja maksamattomista maksuista. 

Prosessiteekkareiden eri toimikunnille luodaan vuoden alussa omat budjetit. Millaisilla toimilla varmistat, että budjeteissa pysytään?

Uskon että avaintekijänä budjeteissa pysymiseen on huolellinen ja realistinen budjetointi, ja budjetin tarkka seuraaminen.  Budjetin tarkoituksena on kuitenkin olla tavoitelaskelma, jolloin ehdottoman tärkeää on tavoitteen toteutumisen seuraaminen tarkkailemalla toteumaa ja reagoimalla syntyneisiin eroihin tarvittavalla tasolla. Toimikuntien budjetoinnin osalta näkisin tärkeänä rahastonhoitajan ja toimikunnan johtajan välisen kommunikaation, ja haluaisinkin huolehtia että myös toimikuntien johtajilla olisi tarvittavat eväät toiminnan ohjaamiseen ja suunnitteluun budjetin kantilta. 

Onko rahastonhoitajan virassa tai yhdistyksen varainhoidossa mielestäsi kehityskohteita? Miksi/Miksi ei?

Mielestäni tällä hallituskaudella loppuun saatettu kide.app -palvelun käyttöönotto on ollut yhdistyksen tulevaisuudelle erittäin tärkeä. Tahtoisin edelleen laajentaa palvelun käyttämistä esimerkiksi yhdistystuotetilauksiin ja mahdollisesti myös muihin yhdistyksen ja sen jäsenten välisiin maksuihin. 

Muuten haluaisin panostaa yhdistyksen toiminnan läpinäkyvyyteen ja jäsenistölle esitettävän taloustiedon laadukkuuteen. Yhdistys järjestää jäsenistölleen valtavan määrän tapahtumia ja palveluita hyvinkin pienellä budjetilla, jota mielelläni korostaisin avoimella talousviestinnällä.

6 Kommentit

 1. Joku semmone wanha

  Moi Emmi!
  Käynnistetäänpäs sinunkin grilli:
  1. Mikä on mielestäsi tärkein ominaisuus rahastonhoitajan virassa menestymiseen?
  2. Ennakoinnistasi huolimatta hommat ovat päässeet kasaantumaan ja jaksamisesi alkaa olla kortilla. Miten toimit?
  3. Kuten hakemuksessasi mainitsit, yhdistys on tänä vuonna ottanut käyttöön Kide.app-palvelun. Miten varmistaisit, että EU:n yleisten tietosuoja-asetusten (GDPR) vaatimukset täyttyvät jatkossakin esimerkiksi palvelusta löytyvän jäsen- ja tapahtumarekisterien kohdalla? Rajaisitko esimerkiksi hallituslaisten pääsyä käyttäjätilille vai mitä keinoja hyödyntäisit?

  Vastaa
  • Emmi

   Moikka joku semmone wanha!

   1. Kuten jo hakemuksessani mainitsin, koen aikataulutustaidon olevan yksi tärkeimmistä rahastonhoitajan ominaisuuksista. Toisena ominaisuutena kuitenkin haluaisin nostaa esille harkintakyvyn. Taloudenhoitajan pestissä eteen voi tulla monimutkaisiakin kirjanpitokuvioita tai ongelmia, ja koen että näiden ratkaisemisessa avainasemassa on taito soveltaa ohjeistusta tarvittavalla tarkkuudella.

   2. Toivon kovasti etten mahdollisena hallitusvuotenani joudu kuvaamaasi tilanteeseen, mutta mikäli se realisoituisi, pyrkisin tarkastelemaan kasaantuneita hommia ja priorisoimaan niistä kriittisimmät. Esimerkiksi erääntyvät laskut on pakko maksaa ajallaan, mutta budjetoinnin seuraamisessa väliin jätetty viikko ei todennäköisesti aiheuta yhdistykselle seuraumuksia. Mikäli en itse selviäisi hommien kanssa pyrkisin tarkastelemaan miten voisin hyödyntää apunani kanssahallitusta ja/tai taloustoimikuntaa.

   3. Oman näkemykseni mukaan yhdistyksen tilanne tietosuoja-asetusten noudattamisen kanssa on tällä hetkellä vakaa ja ymmärrykseni mukaan myös muihin Otaniemen järjestöihin verrattaessa erityisen hyvä. Pitäisin Kide.app -palvelun osalta järkevänä ratkaisuna rajata pääsyn jäsenrekisteriin vain muutamalle hallituksen jäsenelle, jotka tehtävissään saattavat sitä tarvita. Tapahtumarekisterien osalta taas pitäisin huolen että kerätyt tiedot poistetaan heti kun tarve niiden säilyttämiselle raukeaisi.

   Vastaa
 2. Wanhuli

  Moikka Emmi! Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu tilinpidon lisäksi myös taloustoimikunnan toimihenkilöiden johtaminen. Miten pitäisit yhteyttä ja millä tavoin osallistuisit erityisesti laitevastaavan ja yhdistystuotevastaavien tehtäviin? Miten hyödyntäisit taloustoimikunnan jäseniä?

  Lisäksi jokaisen hallituksen jäsenen tehtäviin kuuluu viikottaista kokoustamista, pöytäkirjojen tarkistamista, rastinpitoa tapahtumissa, toimareiden virkistämistä ja satunnaista tapahtumien järjestämistä. Riittääkö sinulla talousasioiden lisäksi intoa myös näihin tehtäviin?

  Tsemppiä hakurumbaan! 🙂

  Vastaa
  • Emmi

   Moikka Wanhuli!

   Kiitos tsempeistä! 🙂

   Haluaisin mahdollisen hallitusvuoden alkaessa keskustella sekä laitevastaavan että yhdistystuotevastaavien kanssa siitä millaisin tavoin he tahtovat tulevana vuonna työskennellä ja pitää yhtettä. Uskoisin kuitenkin että yhteydenpito onnistuisi hyvin telegramin avulla, ja ajoittaisin kokouksin. Pyrkisin toiminnassani antamaan toimihenkilöille mahdollisimman paljon päätäntävaltaa omassa toimialueessaan, ja toimimaan itse tehtävissä mahdollistajana, tukena ja henkilönä joka tarjoaa toimihenkilöille tarvittavat resurssit toiminnan toteuttamiseen.

   Taloustoimikunnasta löytyvä osaaminen ja kokemus tulisivat varmasti tulevan vuoden aikana tarpeeseen kerran tai toisenkin. Kokisin mielekkääksi toimikunnan jäsenten kanssa keskustelun ja yhteisten toimintatapojen sopimisen heti vuoden alussa. Osallistaisin toimikunnan jäseniä tämän kautta heidän halunsa mukaan, mutta näkisin todennäköisimpänä että toimikunnan jäsenet toimisivat rahastonhoitajan tukena epäselvissä tai hankalissa tilanteissa, tai tilanteissa, joissa tarvitaan laajempialaista tuntemusta yhdistyksen taloudesta.

   Itselleni kokonaisvaltainen hallitustyöskentely ja yhdistyksen toiminnan rakentaminen, olisi se vaikka teltan kasaamista kaatosateella, on osa tehtävän viehätystä. En hae tehtävään ainoastaan hoitaakseni yhdistyksen taloutta, vaan olen myös yleisesti kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja sen edistämisestä ruohonjuuritasolla asti. Apu-IE:nä ja aiemmassa ainejärjestössä tapahtumissa työskentely ja niiden suunnittelu onkin ehtinyt tulla tutuksi, joten odotan innolla mitä mahdollinen hallitusvuosi toisi tullessaan!
   +Tykkään (ehkä kyseenalaisen) paljon säännöistä ja säätelystä!

   Vastaa
 3. utelias

  Moro! Hienoa, että rahastonhoitajan hommat kiinnostaa. Muutama kyssäri tulee tässä:
  1. Oletko kiinnostunut tutkimaan mahdollisuuksia siihen, että yhdistys hankkisi osakkeita kuten joillakin Otaniemen killoilla on?
  2. Toimintakauden budjetti hyväksytään hallituksen ja yhdistyksen kesken. Onko sinulla kuitenkin näkemystä, mistä leikkaisit budjettia, mihin lisäisit ja millä perustein?
  3. Kuinka ylläpidät hyvää yhteishenkeä hallituksessa?

  Vastaa
  • Emmi

   Moikka utelias!

   Kiitos kysymyksistä!

   1. Näen ettei osake- tai rahastosijoittaminen ole yhdistykselle vielä näillä tällä hetkellä todennäköisimmin järkevää sillä yhdityksen nuoren iän vuoksi sille ei ole vielä kertynyt yhtä mittavaa omaisuutta kuin joillekin Otaniemen killoille, ja pitäisin toistaiseksi tärkeämpänä hyödyntää yrityksen resurssit sen tämänhetkisen toiminnan ylläpitämiseen. Pitäisin tätä kuitenkin pitkällä aikavälillä järkevänä, ja näkisin että sijoitusohjesäännön valmistelun voisi aloittaa. Sijoituksia suunniteltaessa olisi kuitenkin huomioitava, että yleishyödyllisenä yhdistyksenä sijoitustoiminnalla pyrittäisiin vain turvaamaan yhdistyksen taloutta pitkällä aikavälillä merkittävän tuoton tavoittelun sijaan.

   2. Näkisin että yhdistyksen budjetti on valmisteltu hyvin, enkä näkisi ainakaan tässä vaiheessa syytä suurille leikkauksille tai lisäyksille. Tässä toki haluaisin keskustella sekä nykyisten että tulevien toimijoiden kanssa budjetin nykytilanteesta ja kuulla heidän näkemyksiään asiaan.

   3. Uskoisin muiden kunnioittamisen ja huomioimisen olevan tässä tärkeässä roolissa. Toivoisin myös että hallituksen kesken kynnys omien ideoiden ja ajatusten jakamiseen olisi matala. Lupaan myös että leipoisin vähintään kerran herkkuja kokousevääksi!

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *