Annu Kärkkäinen

 

Terve kaverit! 

Olen Annu, toisen vuoden prosessiteekkari pääaineesta kemia ja materiaalitiede, sekä toivottavasti toinen  seuraavista Fuksipäälliköistä!  

Fuksivuosi oli minulle valtavan tärkeää aikaa oppia uudesta elämänvaiheesta. Yliopiston aloittaminen  uudessa kaupungissa toi minulle uusia kokemuksia, kavereita sekä mahdollisuuksia. Haluan olla mukana  tekemässä ensi lukuvuodesta joka ikisen fuksin ja hallituslaisen 2024 näköisen.  

Minut tunnetaan vastuullisena, mutta rentona ja tosi iloisena tyyppinä. Olen aktiivinen prosessiteekkari ja  ottanut kaiken irti fuksivuodesta sekä ISOtoiminnasta. Fuksivuoden syksynä hain mukaan Aalto Road Show – kiertueeseen, joka vieraili viikon aikana 7 eri kaupungissa ja 12 eri lukiossa esitellen Aaltoa. Tästä pääsin  syksyllä kokeilemaan markkinointia eri sosiaalisen median alustoilla. Toisin sanoin olen innokas kokemaan ja  kehittymään. Näistä hommista opin luottamaan vielä paremmin omaan tekemiseeni, esiintymiseen ja  joustamaan suunnitelmien muuttuessa ottamatta siitä liikaa paineita. VastuuISOna olen saanut harjoitella  tiedottamista ja nähnyt miten toimintaa organisoidaan eri tasoilla. Olen ollut mielelläni mukana tapahtumien järjestämisessä prosessiteekkareiden taikka eri kiltojen jäsenten kanssa. Sanoisin siis, että  minulla pysyy kaikki langat käsissä! 

Fuksipäällikkönä varmistan, että fuksit pääsevät teekkarielämän lisäksi mukaan yhdistyksen toimintaan,  tapoihin ja perinteisiin tai mihin vaan missä heillä on hyvä olla Aalto-yhteisössä. Toinen tavoitteeni olisi pitää  huolta, että jokainen tuntee itsensä huomioiduksi ja tervetulleeksi omana itsenään. Hallituksen jäsenenä  haluaisin yhteenkuuluvuuden koskevan myös vanhempiakin opiskelijoita, sillä poikkitieteellisten  tuttavuuksien lisäksi prosessiteekkarifuksi tarvitsee myös muita prosessiteekkareita.  

Koska työtä ja vastuuta on paljon, on tärkeää, että yhteistyö Fuksipäällikkökaksikon välillä toimii yhtä hyvin  kuin minulla ja Lauri Koivuluomalla! Täydennämme hyvin toisiamme, luotamme toisiimme ja vastuun  keskellä osaamme pitää myös hauskaa.  

Prosessiteekkarit ovat antaneet minulle paljon, ja haluan antaa takaisin kaiken minkä voin! Vastaan  mielelläni kysymyksiin, joita minulle esitetään virkaa koskien. 

Annu Kärkkäinen

Jos sinut valitaan fuksipäälliköksi, mitkä ovat tavoitteesi seuraavalle 1,5 vuodelle? Miten kehittäisit fuksitoiminnan eri osa-alueita?

Kuten hakemuksessa kirjoitin, haluan olla mukana vaikuttamassa fuksivuoteen antamalla fukseille uusia kokemuksia, mahdollisuuksia ja etenkin tuntea olevansa osa yhteisöä, jossa on hyvä olla. Tavoitteeni yhteenkuuluvuuteen koskisi myös koko yhdistystä. Kannustaisin fukseja ja etenkin ISOja  muodostamaan ystävyyssuhteita ja luottamusta, jotteivat he jää etäisiksi toisistaan. Sopeutuminen  teekkarielämään ja Aalto-yhteisöön tehtäisiin tulevien fuksien näköisellä tavalla. 

Tärkeä osa fuksitoimintaa on eri osa-alueiden yhteistyö. Korostaisin siis viestintää esimerkiksi ISOjen  ISOvastaavan kanssa. Vaalisin myös hyviä suhteita muihin kiltoihin, joka mahdollistaa tapahtumien  järjestämisen että fuksien ystävyyden kilta- ja yhdistysrajojen yli. 

Opiskelijat, jotka eivät tunne kuuluvansa johonkin yhteisöön tai saa opiskelujen alussa muodostettua suhteita opiskelijatovereihinsa, jäävät usein jälkeen opinnoissaan. Millä keinoin kaikki fuksit onnistutaan integroimaan johonkin yhteisöön tai löytämään oman porukkansa?

Otetaan fuksit lämpimästi, avosylin vastaan. Samanmielisiä fukseja voidaan kannustaa  ryhmäytymään monipuolisten tapahtumien kautta, esim. liikunnan, rennon yhdessäolon tai muiden ryhmäaktiviteettien parissa. Vaikka yhdistys järjestää paljon erilaisia matalan kynnyksen  tapahtumia, on tärkeää järjestää niitä monipuolisesti myös fukseille etenkin syksyllä, mutta tietty  läpi vuoden. Edelliset Fuksipäälliköt ovat hoitaneet tämän hyvin, joten ottaisin tästä mallia omalla  twistillä. 

Prosessiteekkareiden oman toiminnan lisäksi fukseille täytyy antaa mahdollisuuksia tutustua AYY:n  yhdistyksien tarjoamaan kattaukseen kansainvälisyydestä, kulttuurista ja erilaisista  harrastusmahdollisuuksista. Orientaatioviikko keskittyy paljon omaan fuksiryhmään ja muiden  ryhmien kokoaminen omatoimisesti voi olla alussa vaikeaa. Odotan innolla suunnittelua tapoihin,  joilla fuksiryhmät saataisiin lähemmäksi toisiaan joko orientaatioviikolla tai sen jälkeen. 

Olen luonteeltani henkilö, jolta löytyy aitoa kiinnostusta ja huolenpitoa toisia kohtaan. Vaikka luon  helposti ystävyyssuhteita, tiedän myös, miltä tuntuu tulla uuteen paikkaan tuntematta ketään sekä  kuinka vaikeaa omanlaisten ihmisten löytäminen suuresta joukosta on.  

Prosessiteekkareille tulee vuosittain yli 200 fuksia. Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia näet tämän tuovan PT:n fuksikasvatukseen? 

Prosessiteekkareiden yksi vahvuuksista on suuri fuksijoukko! Ystävyys ja tuki ovat arvokkaita asioita,  joita on mahdollista saada paljonkin isosta ja tiiviistä porukasta. Kun yhteyksiä syntyy, ne  rohkaisevat osallistumaan uusiin juttuihin ja pysymään mukana. 

Koska fukseja on yli 200, on vaikeaa tietää tai nähdä kaikkea, jolloin yksilöiden huomioiminen on  haastavaa. Fuksikapteenin tärkeänä piirteenä on olla henkilö, jolle on helppo puhua mistä tahansa  ja milloin vain, jonka toivon lisäävän kohtaamisia myös vähemmän aktiivisten tai hiljaisempien fuksien kanssa.

Miten edistäisit suomen- ja englanninkielisten kandifuksien välistä yhdenvertaisuutta?

Kuuntelemalla, kysymällä ja kartoittamalla miten eri tahot kokevat yhdenvertaisuuden toteutuvan ja  ottamalla kehityskohdat huomioon fuksikasvatuksessa. Ei korosteta eroavaisuuksia niin, että ne jakavat fuksit kahteen eri ryhmään. Ylläpitäisin monikielistä viestintää ja ohjeistusta. Rohkaisisin myös suomen- ja englanninkielisiä fukseja sekä ISOja yhteistyöhön ja yhteisen kielen käyttöön.  

Fuksipäällikkönä toimiminen on tiimityöskentelyä. Millaisen työparin haluaisit itsellesi ja millainen pari itse olisit? Kuinka omalla toiminnallasi pidät hyvää paridynamiikkaa yllä?

Haluaisin parin, jonka kanssa jakaa innostus tehtävää kohtaan, tavoitteet ja periaatteet sekä keltä  saada tukea tai rohkaisua sitä tarvittaessa. Tarjoaisin parilleni edellä mainittujen asioiden lisäksi positiivisen asenteeni. Paridynamiikan ylläpitämiseksi lupaan kommunikoida, joustaa sekä antaa  täyden panostukseni tehtävään!  

 

8 Kommentit

 1. vanhus

  Moi Annu! Siistiä, että Pälehommat kiinnostaa. Mulla olis sulle pari kysymystä virkaan liittyen.

  1. Onko sulla jotain konkreettisia ideoita, esimerkiksi tapahtumien suhteen, mitä lähtisit kehittämään?
  2. Kuinka tuttua tapahtumien järjestäminen sulle on?
  3. Pälevuosi on pitkä ja erilaisiin asioihin saa kulumaan erittäin paljon aikaa. Miten huolehdit siitä, että varmasti jaksat vielä keväällä tehdä hommia täydellä panoksella?

  Paljon tsemppiä hakuun!

  Vastaa
  • Annu

   Moi, kiitos kysymyksistä ja tsempeistä!

   1. Miun mielestä ei oo tarvetta isoille muutoksille, mutta ryhmien muodostustapoja eri tapahtumiin voisi vaihdella, esim. arpomalla joskus ryhmät ja mukaan saisi toivoa halutessaan kaverin. Suunniteltaisiin tapahtumat niin, että ryhmien sisäinen yhteistyö korostuu (haasteet, pulmat, kilpailut), jolloin porukka tiivistyy ja kaverisuhteita kehittyy muidenkin kuin oman porukan kanssa 🙂 Jatkoilla voitaisiin vaihdella aktiviteetteja, kuten tänäkin vuonna on ollut karaokea, beer pongia ja sumopainia yms.

   2. Olen ollut aktiivisesti mukana ISOtoiminnassa ja pyrkinyt sitä kautta saamaan kokemusta eri tavoin, varsinkin kun vastuuISOn rooli on tärkeä. Sain Kavitaation -23 ruokavastaavan pestin, joka oli täysin uusi homma, mutta selvisin siitä mielestäni hienosti. Sanoisin, että tapahtumien järjestäminen alkaa olemaan aika tuttua ja olen halukas oppimaan uutta tulevan kevään aikana.

   3. Pidän tässä hyvän paridynamiikan ylläpitämistä tärkeänä tekijänä. Pari, josta huokuu hyvää energiaa ja jonka kanssa tiimityö sujuu kuin itsestään, on kultaakin arvokkaampaa kun hommaa on paljon. Olen myös valmis joustamaan opinnoista, jos jaksamiseni sitä vaatii.

   Vastaa
 2. Wanhempi Weturinkuljettaja mallia XIX

  Moro Annu, pistetääs grilliin lisää lämpöä!
  Alla olisi pari lyhyttä kyssäriä, joihin ei välttämättä löydy lyhyttä vastausta.
  1. Mitä teekkarius on?
  2. Mikä määrittää hyvän perinteen?
  3. Millaisia odotuksia sinulla on mahdolliselta 1,5 vuodelta tavoitteidesi lisäksi?

  Tsemppiä hakuun:)

  Vastaa
  • Annu

   Moi Wanhempi Weturinkuljettaja mallia XIX, kiitos tsempistä!

   Vaikka teekkareita on valtavasti, uskoisin teekkariuden merkitsevän jokaiselle hauskanpitoa ja ystävyyttä omalla tavallaan. Hauskanpidon lisäksi myös ystävyys tulee monessa muodossa, esimerkiksi eri kiltojen välisenä. Vastatakseni samalla toiseen kysymykseesi, hyviä perinteitä ylläpidetään vakavasti mutta aina pilke silmäkulmassa. Hyvän perinteen ei tarvitse olla vanha, sillä tärkeintä on sen positiivinen vaikutus ilmapiiriin ja sitä koskevaan väkeen tuomalla heitä yhteen.
   Odotan mahdolliselta 1,5 vuodelta kehittyväni myös itse Fuksikapteenina ja uusi kohtaamisia niin fuksien, kuin muidenkin kanssa joiden luo pesti minut tuo. Tietty odotan myös mahdollista hallitusvuotta ja sen tuomia mahdollisuuksia nähdä uutta, vaikuttaa ja työskennellä huippuporukan kanssa!

   Vastaa
 3. Alempi Juhlintakonossööri XXIII

  HeiMoi! Ihanaa, että haet Fuksipäälliköksi<3 Mullakin olisi sulle muutama kysmys!
  1. Mikä tekee mielestäsi onnistuneen fuksivuoden?
  2. Millaista yhteistyötä odotat muiden hallituslaisten kanssa?
  3. Haluaisitko keksiä PT:lle uuden huudon perinteisen PumppuTaseen lisäksi? 😀

  Vastaa
  • Annu

   Moi, kiitos kysymyksistä!

   1. Onnistunut fuksivuosi innostaa! Onnistuneen siitä tekee ihmiset ympärillä, yhteenkuuluvuuden tunne sekä tietty ennakkoluuloton ja hyvä asenne. Tapahtumissa ja yhdistyksen muussa toiminnassa nää kaikki yhdistyy antaen samalla uusia kokemuksia jaettavaksi muiden kanssa. Ajattelen myös Fuksipäälliköiden ja etenkin ISOjen vaikuttavan yleiseen ilmapiiriin ja sitä kautta olla mukana luomassa onnistuneen fuksivuoden jokaiselle.

   2. Ootan mahdollisen hallitusvuoden tekevän porukasta tiiviin yhteistyön kautta, joka mahtavan porukan kanssa onkin sujuvaa. Varsinkin kun kaikki on alussa uutta, varmasti neuvoja ja apua tullaan pyytää ihan jokaiselta. Toivon pystyväni myös itse olemaan avuksi ja oppimaan lisää jokaisen hallituslaisen virkaan liittyvistä tehtävistä. Esimerkiksi kv- ja maisterivastaavan kanssa voisi pohtia, miten ottaa kaikki irti mahdollisuudesta työskennellä yhdessä 🙂

   3. Hyvää ja perinteistä huutoa ei tarvitse vaihtaa pois, mutta tuskin tekee myöskään pahaa keksiä uusia sen rinnalle, eli miksei!

   Vastaa
 4. Se Toinen Weturinkuljettaja XVIII

  Moi Annu! Hienoa nähdä, että olet hakenut fuksipäällikön pestiin! Tässä multakin vielä muutama kyssäri pohdiskeltavaksi 🙂

  1. Mikä on mielestäsi fuksipäällikön tärkein ominaisuus ja miten täytät tämän ominaisuuden?
  2. Parityö- ja ryhmätyötaidot ovat ehdottoman tärkeitä fuksipäällikön virassa, kuinka varmistat sen että saatte jaettua hommat tasapuolisesti ja että komminkointi sujuu sinun ja parisi välillä? Entä sinun ja hallituksen välillä? Entä sinun ja PTFTMK:n välillä? Entä sinun ja FTMK:n välillä?
  3. Mitä tapahtumia/mahdollisuuksia lisäisit ja mitä mahdollisesti ottaisit pois tai jättäisit tekemättä 1,5-vuotisen pestisi aikana? Millaisia taas säilyttäisit?

  Tsemppiä hakuun!

  Vastaa
  • Annu

   Moi Se Toinen Weturinkuljettaja XVIII, kiitos!

   1. Sitoutuneisuus. Pesti vaatii paljon (toki antaakin), joten fuksipäällikön on tärkeää olla aidosti kiinnostunut hommastaan ja täten tehdä kaikki parhaansa mukaan. Sitoutunut Fuksipäällikkö pyrkii toteuttamaan asettamansa tavoitteet ja auttamaan muita, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen. Kun itsekkin omaa positiivisen asenteen ja lähtee avoimin mielin uusiin tilanteisiin mukaan, innostaa se samalla fukseja, ISOja ja joka ikistä kenen kanssa yhteistyötä tulisin tekemään. Uskoisin myös muidenkin näkevän minut juuri tälläisenä tyyppinä 🙂 Hyviä vaihtoehtoja vastaukseen ois ollut paljon, mutta tää oli päällimmäisenä mielessä.

   2. Ollaan helposti tavoitettavissa sekä kuunnellaan. Jotta hommat jakautuu tasaisesti ja hyvä paridynamiikka säilyy, pysytään tiiminä! Lisäksi suunnitellaan tapahtumat ja muut vastuutehtävät etukäteen hyvin, jotta yllätyksiä tulisi mahdollisimman vähän ja jos tulee, luotetaan toiseen, joustetaan ja hyödynnetään sitä, että yhteistyö pelaa. Samaa pystyn tarjoamaan myös PTFTMK:lle ja FTMK:lle, sekä uskon näissä porukoissa olevan samankaltaisia ihmisiä, jotka ajattelevat samoin.

   3. Korostaisin ISOjen (etenkin vastuuISOjen) rooleja ja varmistaisin tällä jokaisen fuksin tulevan huomioiduksi sekä apukädet fuksikasvatuksessa, kuten tapahtumien järjestämisessä. Kannustaisin fukseja löytämään ystäviä ja mielekästä tekemistä tiedottamalla tarpeeksi ajoissa ja muistuttamalla eri tapahtumista. Haluaisin tuoda mahdollisimman paljon eri kerhoja ja harrastusmahdollisuuksia tutuksi erityyppisissä tapahtumissa sekä kannustamalla ISOja kehottamaan fukseja mukaan näiden toimintaan.

   Omana fuksivuonna aktiivisesti mukana olleena sekä tänä vuonna ISOilun kautta seuranneena sanoisin, että fuksikasvatus on hyvällä mallilla. En ajattele, että tapahtumia tai perinteitä pitäisi välttämättä lisätä tai jättää välistä vaan arvostan vuosien varrella luotua fuksikasvatusta ja olen valmis jatkamaan sen kehitystä. Tietty haluaisin toteuttaa tapahtumat omalla (meidän) tavalla, eli uskoisin pääasiassa korvaavani yksittäisiä asioita tapahtumissa, mutta pidetään ideat kuitenkin vielä salassa! Esimerkiksi matalan kynnyksen tapahtumat säilyttäisin, mutta itse sisältö voisi olla täysin eri.

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *