Toimihenkilöiden tehtävät

Hoitotoimikunta

Prosessinhoitaja

 • Pitää huolta yhdistystilasta, prosessiHuoneesta, ja sen asioista sisä- ja ulkovastaavan alaisuudessa.

Kulttuurivastaava

 • Edistää yhdistyksen kulttuuritoimintaa ja kannustaa jäsenistöä muun muassa musiikin ja taiteen pariin.

LAN-vastaava

 • Vastaa LANien, eli tuttavallisemmin PTHCNF:n, järjestämisestä.

Liikuntavastaava

 • Vastaa yhdistyksen liikuntatapahtumista, lajikokeiluista ja kannustaa jäsenistöä liikkumaan.
 • Edustaa yhdistystä AYY:n Liikuntatoimikunnassa (LTMK).

TEK-yhdyshenkilö

 • Pitää yhteyttä Tekniikan Akateemisiin ja edustaa yhdistystä puheenjohtajan ohella järjestöön liittyvissä asioissa.

Arkistonhoitaja

 • Huolehtii yhdistyksen arkistoitavasta materiaalista ja pitää yhteyttä arkistoon.

Urpo

 • Valittaa asioista, joissa on kehitettävää. Antaa palautetta ja toimii jäsenistön linkkinä, palautteen antamisessa.

Tiedotustoimikunta

Päätoimittaja

 • Vastaa yhdistyksen lehden ProTeesin toimittamisesta ja taittamisesta.
 • Edustaa yhdistystä AYY:n Viestintätoimikunnassa (VTMK).

Toimittaja

 • Luo sisältöä yhdistyksen lehteen.

Ulkomaan kirjeenvaihtaja

 • On vaihto-opiskelemassa ulkomailla ja kirjoittaa artikkeleita kokemuksistaan yhdistyksen lehteen.

Valokuvaaja

 • Ottaa tarvittaessa kuvia yhdistyksen tapahtumissa.

WWW-operaattori

 • Vastaa yhdistyksen nettisivuista ja niiden hallinnoimisesta.

Taiteellinen johtaja

 • Käyttää luovuuttaan yhdistyksen graafista ilmettä toteutettaessa.

Tapahtumatoimikunta

Apu-IE

 • Auttaa isäntää ja emäntää tapahtumien järjestämisessä.

Lukkarikisälli

 • Avustaa lukkaria hänen toimissaan ja kartuttaa kokoemusta lukkariutta varten. Lukkarikisälleistä tulee lukkareita kun ovat lukkaroineet viidesti.

Lukkari

 • Johtaa laulua yhdistyksen sitseillä ja edistää yhdityksen laulukulttuuria. Lukkarikisälleistä tulee lukkareita kun ovat lukkaroineet viidesti.
 • Yksi lukkari edustaa yhdistystä lukkaritoimikunnassa.

Lämmönsiirtäjä

 • Koordinoi Lämmönsiirtotoimikunnan toimintaa.

DJ

 • Soittaa tarvittaessa musiikkia yhdistyksen tapahtumissa.

Bilevastaava

 • Järjestää yhdistyksen bileitä ja jatkotapahtumia.

Suihkulähdevastaava

 • Pitää yhdistyksen suhteet suihkulähteisiin lämpiminä, mutta ei liian läheisinä. Lisäksi järjestää tarvittaessa ohjelmaa yhdistyksen tapahtumissa.

Wappumestari

 • Vastaa mahdollisen wappupäivän vieton järjestelyistä

Autokuski

 • Omistaa auton ja voi tarvittaessa auttaa autoa tarvitsevia yhdistyksen jäseniä.

Fuksitoimikunta

ISOvastaava

 • Vastaa yhdistyksen tutoreiden eli ISOhenkilöiden valitsemisesta ja kouluttamisesta.
 • Toimii ISOjen johtajana. Edustaa yhdistystä AYY:n ISOtoimikunnassa (ITMK).

KV-vastaava

 • Vastaa yhdistyksen kansainvälisistä asioista ja ulkomaisten sekä maisteriopiskelijoiden vastaanottamisesta ja heidän integroimisesta yliopistoelämään Suomessa.
 • Edustaa Prosessiteekkareita AYY:n KV-toimikunnassa (KvTMK).

Opintotoimikunta

Tenttiarkistonhoitaja

 • Vastaa tenttiarkistoon palautettujen tenttien lisäämisestä internettiin. Pitää kirjaa vuoden aikana palautetuista tenteistä.

Yrityssuhdetoimikunta

Yrityssuhdekisällit

 • Toimivat yrityssuhdevastaavan apulaisina ja auttavat häntä toimissaan.

Excuvastaava

 • Vastaa Faasimuutoksen järjestämisestä yhteistyössä yrityssuhdevastaavan, sekä sisä- ja ulkovastaavan kanssa. Lisäksi järjestää myös muut yhdistyksen excursiot.

Taloustoimikunta

Taloustoimikunnan jäsen

 • Avustaa rahastonhoitajaa yhdistyksen talousasioissa ja taloudenhoidon kehittämisessä. Tehtävään valitaan usein entisiä rahastonhoitajia.

Laitevastaava

 • Huolehtii yhdistyksen PA-laitteiston vuokrauksesta ja opastaa vuokraajia sen käytössä.
Yhteystiedot

Kemistintie 1 D 2
FIN-02151 Espoo
Finland
Y-tunnus: 2647395-7

Sivu kehitysvaiheessa, ota yhteyttä:
tiedottajasihteeri(at)prosessiteekkarit.fi

Sisältö © 2012-2019 Prosessiteekkarit
Ulkoasu © 2012-2019 Markus Sintonen

Prosessiteekkareita tukemassa