Hae vuoden 2020 Prosessiteekkareiden hallitukseen!

  • 2019-10-29 14:17:37

*In English below*

Tervehdys!

Haluatko juuri sinä olla mukana Prosessiteekkareiden päätöksenteon ytimessä? Haluatko olla osana yhdistyksen kehitystä sekä toiminnan suunnittelua? Nyt sinulla on siihen mahdollisuus, sillä haku Prosessiteekkareiden hallitukseen vuodelle 2020 on nyt avoinna!

Haussa ovat seuraavat virat:

Sisä- ja ulkovastaava
Tiedottaja-sihteeri
Rahastonhoitaja
Fuksipäällikkö x2
KV-vastaava
Isäntä
Emäntä
Opintovastaava
Yrityssuhdevastaava

Virkoihin voit tutustua täällä.

Ehdolle voit asettua lähettämällä minulle vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen. Hakijat saavat tämän jälkeen vastattavia kysymyksiä virkaansa liittyen, ja vastaukset näihin julkaistaan yhdistyksen vaalisivuilla maanantaina 4.11., jonka jälkeen muu jäsenistö voi esittää kysymyksiä hakijoilta. Tämän lisäksi tulen haastattelemaan jokaisen hakijan henkilökohtaisesti. Hakemuksia otetaan vastaan 13.11. saakka.

Jos sinulla herää jotain kysymyksiä hallitusvirkoihin tai hakuun liittyen, niin ota yhteyttä minuun sähköpostitse tai Telegramissa (@juhikka).

Hakemusten ja haastattelujen pohjalta tulen esittämään esityksen vuoden 2020 hallituksen kokoonpanosta, joka tullaan esittämään yhdistyksen syyskokouksessa 18.11. klo 16.15 alkaen.

Jos hallitustehtävät eivät ole sinua varten, mutta yhdistyksen toiminta kiinnostaa, lähde mukaan toimihenkilöksi! Haku on avoinna yhdistyksen verkkosivuilla: https://www.prosessiteekkarit.fi/toimariksi

Ystävällisin terveisin,

Juhani Rahikka
Hallituksenmuodostaja 2020 | 
Prosessiteekkarit ry
+358505058844 |
juhani.rahikka@aalto.fi,
Kemian tekniikan korkeakoulu | Aalto-yliopisto


Greetings!

Do you want to be in the core of the Association of Process Engineering Students’ decision making? Do you want to be a part of developing the Association and planning our operations? Now you have a chance for exactly that as the application period for the Association of Process Engineering Students’ board for the year 2020 is open!

You can apply for the following tasks:

Head of Internal and External Affairs
Spokesperson-Secretary
Treasurer
Freshman Captain x2
International Officer
Host
Hostess
Head of Study Affairs
Head of Corporate Relations

You can learn more about the tasks here.

You can apply for a position by sending me a free-form application. The applicants will receive questions to answer after this, and the answers to these questions will be published on our Association’s election page on Monday 4th of November, after which members can ask the applicants questions. Besides these, I will personally interview every applicant. Applications will be accepted until the 13th of November.

If you have any questions regarding the board tasks or the application period, feel free to contact me via email or Telegram (@juhikka)

I will make a suggestion of the board members for the year 2020, that I will present in the Association’s Autumn meeting on the 18th of November starting at 16:15.

If board tasks are not for you, but you want to be a part of the Association’s day to day operations, apply to become an official! The application form is open at: https://www.prosessiteekkarit.fi/en/volunteer

Best Regards,

Juhani Rahikka
Former of the Board 2020 | The Association of Process Engineering Students
+358505058844 | 
juhani.rahikka@aalto.fi,
School of Chemical Engineering | Aalto University

Ilmot

Avoimet ilmot

Tulevat ilmot

  • Ei tulevia ilmoja
Yhteystiedot

Kemistintie 1 D 2
FIN-02151 Espoo
Finland
Y-tunnus: 2647395-7

Sivu kehitysvaiheessa, ota yhteyttä:
tiedottajasihteeri(at)prosessiteekkarit.fi

Sisältö © 2012-2020 Prosessiteekkarit
Ulkoasu © 2012-2020 Markus Sintonen

Prosessiteekkareita tukemassa