Kutsu Prosessiteekkareiden ylimääräiseen yhdistyskokoukseen

 • 2019-09-05 19:44:00

*in english below*

Hei jäsenistö!

Tervetuloa Prosessiteekkareiden ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen! Kokous järjestetään ensi viikon torstaina 12.9. klo 16.15 alkaen. Kokouspaikkana toimii Ke1-luentosali (Kemian tekniikan talo, Kemistintie 1, 02150 Espoo). 

Kokouksessa tullaan käsittelemään ansiomerkkitoimikunnan esitys kultaisen ansiomerkin myöntämiseksi sekä esitys uudesta ohjesäännöstä, jonka avulla pyritään selkeyttämään hallituksen muodostamisen prosessia. Ohjesäännön voi löytää tämän sähköpostin liitteestä etukäteen tutustumista varten.

Jotta kokous saadaan alkamaan ajallaan, niin pyytäisin että saavutte hyvissä ajoin saliin ennen kokouksen alkua. 

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Menettelytavat
 6. Ilmoitusasiat
 7. Hallituksen tilannekatsaus
 8. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen
 9. Hallituksen muodostamisen ohjesäännön hyväksyminen
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

 

Hello!

The associations’ additional meeting will be held on Thursday 12.9. at 16.15. The meeting will take place in the Ke1 hall (Chemistry Building, Kemistintie 1, 02150 Espoo).

During the meeting we will handle subjects such as approval of the golden badges of merit and acceptance of the ordinance that will help clarify the process of the formation of the board. You can find the ordinance in the attachments of this email (unfortunately in Finnish only).

In order to start the meeting on time, I ask that you all arrive early before the meeting.

Meeting agenda:

 1. Opening
 2. Verification of the legality and quorum of the meeting
 3. Organization of the meeting
 4. Approval of the agenda
 5. Course of action
 6. Announcements
 7. The board’s situation report
 8. Approval of the golden badge of merit
 9. Acceptance of the ordinance for the formation of the board
 10. Any other business
 11. Closing

Terveisin, / Best regards,

Jani Anttila
Puheenjohtaja 2019 | Prosessiteekkarit ry
+358451238785 | puheenjohtaja@prosessiteekkarit.fi
Kemian tekniikan korkeakoulu | Aalto-yliopisto

Yhteystiedot

Kemistintie 1 D 2
FIN-02151 Espoo
Finland
Y-tunnus: 2647395-7

Sivu kehitysvaiheessa, ota yhteyttä:
tiedottajasihteeri(at)prosessiteekkarit.fi

Sisältö © 2012-2019 Prosessiteekkarit
Ulkoasu © 2012-2019 Markus Sintonen

Prosessiteekkareita tukemassa