Kutsu Prosessiteekkareiden kevätkokoukseen

 • 2019-03-21 00:43:00

Hei jäsenistö!

Tervetuloa Prosessiteekkareiden sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka järjestetään torstaina 28.3. klo 16.15 alkaen. Kokouspaikkana toimii Ke1-luentosali (Kemian tekniikan talo, Kemistintie 1, 02150 Espoo). Kokouksessa tullaan käsittelemään muun muassa viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tarkentava toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.

Sääntömääräisten aiheiden lisäksi esityslistalla on muutama muutosesitys, joista löytyy lisätietoja jäsenistölle lähetetystä sähköpostista. Kokouksen sujuvoittamiseksi toivoisin että kaikki tutustuvat näihin dokumentteihin etukäteen ennen kokousta. Sääntöjen ja ohjesääntöjen muutosesityksiin on merkitty punaisella poistettavat kohdat ja vihreällä lisättävät kohdat.

Jotta kokous saadaan alkamaan ajallaan, niin pyytäisin että saavutte hyvissä ajoin saliin ennen kokouksen alkua.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Menettelytavat
 6. Ilmoitusasiat
 7. Hallituksen tilannekatsaus
 8. Vuoden 2018 toimintakertomuksen esittely
 9. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely
 10. Toiminnantarkastajien lausunto
 11. Tilinpäätöksen hyväksyminen
 12. Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille
 13. Tarkentavan toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019
 14. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2019
 15. Yhdistyksen sääntöjen muutosesitys
 16. Yhdistyksen logon muutosesitys
 17. Ansiomerkkiohjesäännön muutosesitys
 18. Lippuohjesäännön muutosesitys
 19. Muut esille tulleet asiat
 20. Kokouksen päättäminen

Terveisin,

Jani Anttila
Puheenjohtaja 2019 | Prosessiteekkarit ry
+358451238785 | puheenjohtaja@prosessiteekkarit.fi
Kemian tekniikan korkeakoulu | Aalto-yliopisto

Ilmot

Avoimet ilmot

Tulevat ilmot

 • Ei tulevia ilmoja
Yhteystiedot

Kemistintie 1 D 2
FIN-02151 Espoo
Finland
Y-tunnus: 2647395-7

Sivu kehitysvaiheessa, ota yhteyttä:
tiedottajasihteeri(at)prosessiteekkarit.fi

Sisältö © 2012-2019 Prosessiteekkarit
Ulkoasu © 2012-2019 Markus Sintonen

Prosessiteekkareita tukemassa