Tervehdys kaikille!
Tervetuloa Prosessiteekkarit ry:n syyskokoukseen 23.11. klo 16.15 alkaen. Kokous järjestetään fyysisesti Ke2-salissa (Kemian tekniikan talo, Kemistintie 1, 02150 Espoo), mutta osallistuminen kokoukseen on mahdollista vain Microsoft Teams -alustalla. Kokouksessa käytetään mahdollisen äänestystilanteen sattuessa äänestysmuotona etä-äänestystä, jonka vuoksi vaadimme jokaista kokoukseen osallistuvaa ennakkoilmoittautumaan kokoukseen osoitteessa: http://www.prosessiteekkarit.fi/ilmo/event/65. Ilmouttautuminen sulkeutuu 20.11. klo 23.55. Kokoukseen ei voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista.
Lähetämme ennakkoilmottautuneille Microsoft Teams -linkin kokouspäivälle, ja jaamme äänioikeutetuille linkin äänestysalustalle kokouksen aikana. Lähetämme samalla lisätietoja ja tarkempia ohjeita kokouksessa äänestämisestä. Prosessiteekkareiden hallitus on päättänyt, että kokouksen osallistujilta vaaditaan ennakkoilmottautuminen vedoten lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677).

Kokouksessa tullaan käsittelemään sääntömääräiset asiat, kuten ensi vuoden hallituksen kokoonpanon päättäminen, tulevan vuoden toimintasuunnitelman esittely, jäsenmaksun suuruuden päättäminen tulevalle vuodelle sekä toiminnantarkastajien valinta tulevalle vuodelle. Kokous pyritään aloittamaan hyvissä ajoin, joten liitythän Teams-tapaamiseen ajoissa!
 
Kokouksen esityslista:
 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Menettelytavat
 6. Ilmoitusasiat
 7. Hallituksen tilannekatsaus
 8. AYY:n kuulumiset
 9. Hallituksen puheenjohtajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2021
 10. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021
 11. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2021
 12. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2021
 13. Muut esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päättäminen

Ystävällisin terveisin,

Juhani Rahikka
Puheenjohtaja 2020 | Prosessiteekkarit ry
+358505058844 | puheenjohtaja@prosessiteekkarit.fi
Kemian tekniikan korkeakoulu | Aalto-yliopisto