Hellurei!

Tervetuloa Prosessiteekkareiden sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka järjestetään maanantaina 21.11.2022 klo 17.30 alkaen. Kokouspaikkana toimii Ke1-luentosali (Kemian tekniikan talo, Kemistintie 1, 02150 Espoo). Kokouksessa tullaan käsittelemään sääntömääräiset asiat, kuten ensi vuoden hallituksen kokoonpanon ja toiminnantarkastajien sekä varatoiminnantarkastajan päättäminen. Lisäksi kokouksessa tullaan päättämään jäsenmaksun suuruus ja alustava toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle.

Esitys alustavasta toimintasuunnitelmasta seuraavalle tilikaudelle on lähetetty jäsenistön kattavalle sähköpostilistalle. Jos toimintasuunnitelmasta herää kommentteja tai kysymyksiä, voi ne lähettää jo ennen kokousta minulle alla löytyvään osoitteeseen tai nostaa esille kokouksen aikana. Jotta kokous saadaan alkamaan ajallaan, saavuttehan hyvissä ajoin paikalle.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Menettelytavat
 6. Ilmoitusasiat
 7. Hallituksen tilannekatsaus
 8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta vuodelle 2023
 9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023
 10. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2023
 11. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2023
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen


Syysterveisin,


Laura Lukkarila
Puheenjohtaja 2022 | Prosessiteekkarit ry
+358 442111353 |puheenjohtaja@prosessiteekkarit.fi 
Kemian tekniikan korkeakoulu | Aalto-yliopisto