Hallituksen tehtävät

Puheenjohtaja

 • Seuraa, ohjaa ja kehittää yhdistyksen, hallituksen sekä toimihenkilöiden toimintaa
 • Toimii puheenjohtajana yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa
 • Toimii yhdessä opintovastaavan kanssa linkkinä yhdistyksen ja korkeakoulun välillä
 • Ylläpitää yhteyksiä AYY:n muihin erityisasemayhdistyksiin sekä muihin Suomen ainejärjestöihin
 • Toimii Prosessiteekkarien edustajana Puunjalostusinsinöörien Nuorten Forumissa
 • Edustaa Prosessiteekkareita AYY:n Neuvostossa

Sisä- ja ulkovastaava

 • Ohjaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Johtaa hoitotoimikuntaa ja vastaa muun muassa yhdistyshuoneen asioista
 • Vastaa yhteyksistä muissa yliopistoissa vaikuttaviin sisarkiltoihin
 • Edustaa Prosessiteekkareita AYY:n hyvinvointitoimikunnassa (HvTMK)

Rahastonhoitaja

 • Huolehtii yhdistyksen kirjanpidosta sekä tekee tilinpäätöksen
 • Esittelee ja hyväksyttää yhdistykselle tulevat laskut hallituksen kokouksissa
 • Ylläpitää yhdistyksen jäsenluetteloa
 • Edustaa Prosessiteekkareita Rahastonhoitajatoimikunnassa

Tiedottaja-sihteeri

 • Toimii sihteerinä hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa ja lisää hyväksytyt pöytäkirjat yhdistyksen sivuille sekä arkistoi ne
 • Pitää yhdistyksen sähköpostilistat ajan tasalla ja huolehtii niiden asetuksista
 • Kerää tietoa laatiakseen yhdistyksen tiedotteita
 • Ylläpitää ja kehittää Prosessiteekkarien some-kanavia
 • Johtaa tiedotustoimikuntaa
 • Edustaa Prosessiteekkareita AYY:n Viestintätoimikunnassa (VTMK)

Yrityssuhdevastaava

 • Luo, ylläpitää ja kehittää yhdistyksen yrityssuhteita
 • Hankkii yhdistykselle yhteistyökumppaneita
 • Huolehtii haalareiden hankinnasta
 • Edustaa Prosessiteekkareita AYY:n yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK)

Fuksipäälliköt

 • Vastaavat Prosessiteekkarien uusien opiskelijoiden fuksikasvatuksesta
 • Järjestävät fuksitapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • Tiedottavat fukseja kaikista heitä koskevista asioista
 • Tekevät fuksioppaan sekä fuksipistevihon
 • Organisoivat yhdessä ISOvastaavan kanssa ISOhenkilötoimintaa
 • Toimivat hallituksen jäseniä virallisen hallitusvuotensa ajan ja ovat aktiivisesti läsnä sitä seuraavan kevään
 • Edustavat yhdistystä AYY:n Fuksitoimikunnassa (FTMK)

Opintovastaava

 • Toimii aktiivisesti korkeakoulun ja opiskelijoiden välisenä linkkinä
 • Toimii jäsenten edunvalvojana ja tiedottajana opintoasioissa
 • Toimii hallinnon opiskelijaedustajana Kemian tekniikan koulutusneuvostossa
 • Kerää kurssi- ja opintopalautetta
 • Edustaa Prosessiteekkareita AYY:n Opintoneuvostossa (OPN)

Isäntä & Emäntä

 • Hoitavat yhdistyksen tapahtumien käytännön järjestelyt
 • Ovat mukana järjestämässä Prosessiteekkarien vuosijuhlaa Lämmönsiirtoa
 • Edustavat Prosessiteekkareita AYY:n Isännistössä ja Emännistössä
Yhteystiedot

Kemistintie 1 D 2
FIN-02151 Espoo
Finland
Y-tunnus: 2647395-7

Sivu kehitysvaiheessa, ota yhteyttä:
tiedottajasihteeri(at)prosessiteekkarit.fi

Sisältö © 2012-2019 Prosessiteekkarit
Ulkoasu © 2012-2019 Markus Sintonen

Prosessiteekkareita tukemassa